Kyrkjekaffi


 

Foto: Den norske kyrkja

Kyrkjekaffi kan vere ei fin sosial avslutning på gudstenesta. I nokon av kyrkjene føregår det i sjølve kyrkjerommet, medan det andre stader finn stad i tilstøytande rom.

Det er sokneråda og dei tilsette i samarbeid som avgjer når det skal vere kyrkjekaffi, etter oppsett gudstenesteplan. 

Grunna koronasituasjonen og hensyn til smittevern har me for tida ikkje kyrkjekaffi. 

Tilbake