Sorggruppe


 

Å miste ein du er glad i, kan vera noko av det vondaste du oppleve i livet. Det tek tid.. lang tid og er eit hardt arbeid å arbeide seg gjennom. Smerta verkar lammande, og tek gjerne alle krefter me har. Det er store forandringar i livet og familien, mange ting å ta avgjersler til… og forventningar til at du etter kvart skal fungere som før – når livet ikkje lenger er som før.

Mange opplever å ha mange rundt seg i starten men så kjem kvardagen og du vert meir åleine.

Då kan ei sorggruppe vere fint å være med i. Ei gruppe på 5-8 stk. som møtes over 10 kveldar. Her er det rom for å dela det meste og slik vere til hjelp og støtte for kvarandre.

Sorggruppa vert leia av diakon eller prest.

Tilbake