Nye opningstider på Kyrkjekontoret


Kyrkjekontoret opnar dørene for besøkande att. 

 

Frå måndag 6. september vert det mogeleg å besøke kyrkjekontoret att. Gjennom heile pandemien har me vore tilgjengelege på telefon og e-post, men no er det endeleg mogeleg å stikke innom oss også. 

Opningstider er måndag til fredag 09:00-15:00, utanom onsdag, då opnar me klokka 10:00. Me er tilgjengelege på telefon og e-post innafor dette tidsrommet som før. 

 

Tilbake