Gudsteneste med presentasjon av konfirmantane


Sundag 26.09.2021 vert det gudsteneste i Vangskyrkja kl. 11:00. Dei 101 konfirmantane som høyrer til Voss sokn presentert denne dagen. Gudstenesta inneheld songar med band, bøner, preike og fellesskap. Alt i løpet av ca 30 minutt.

 

Sidan alle restriksjonar vert fjerna laurdag kl. 16:00 vert gudstenesta inne og med plass til alle som vil. Her finn du programmet for gudstenesta.

Klokkeringing 

Salme - Lord I lift Your name on high

Lord I lift Your name on high
Lord I love to sing Your praises
I'm so glad You're in my life
I'm so glad You came to save us

You came from heaven to earth
to show the way
From the earth to the cross,
my debt to pay
From the cross to the grave,
from the grave to the sky
Lord I lift Your name on high

Nådehelsing og velkomen 

Bøn   

Tekstlesing: Matteus 22,36-40

Preike – Sett, avslørt og elska 

Salme – Du tar meg imot 

1: Jeg har mye jeg vil vise
stolt av det som jeg får til
Jeg har også det jeg gjemmer
Ting som setter alt på spill
Gud, hjelp meg å slippe
Gi slipp på det ingen får se

2: Hva hvis jeg ikke får til alt
Hvis jeg ikke når helt opp
Hva hvis måla blir for høye
Hvis det pluts’lig sier stopp
Gud, hjelp meg å elske
Meg selv for den som jeg er

Refr.
Du tar meg imot
med alt som er vanskelig å bære
Du tar meg imot
med alt som er vanskelig å være
Jeg er sett, avslørt og elsket
Alt jeg tenker og gjør og er
Gud, Du går med meg her

3: Jeg har lyst til å se andre
Møte dem med kjærlighet
Jeg står her klar til å ofre
med mot og tålmodighet
Gud, hjelp meg å møte
hvert menneske med åpent blikk

Presentasjon av konfirmantane
Konfirmantane kjem fram klassevis

Bøn 

Vår Far i himmelen!
Lat namnet ditt helgast.
Lat riket ditt koma.
Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen.
Gjev oss i dag vårt daglege brød,
og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar.
Og lat oss ikkje koma i freisting,
men frels oss frå det vonde.
For riket er ditt og makta og æra i all æve.
Amen.

Salme – Deg å få skode

1: Deg å få skode er sæla å nå,
Gud, ver det syn som mitt hjarta vil sjå;
ver du for tanken min dyraste skatt,
ljoset som strålar ved dag og ved natt!

2: Ver du min visdom, mi sanning og trøyst,
tal du det levande ord med di røyst!
Far, lat meg vere barn her hjå deg.
Kom til meg, Herre, ja bu du i meg!

3: Ver du i striden mitt skjold og mitt sverd;
ver du det merke som syner mitt verd,
livd for mi sjel, den tryggaste vakt;
lyft meg mot himlen, du makt i mi makt!

4: Konge i æva, å lat du meg då,
sigrande inn i ditt rike få gå!
Ver du mi tru, den vona eg ber
til eg får skode din herlegdom der.

Velsigninga 

3x3 klokkeslag 

Kunngjeringar og takk for i dag 

Tilbake