Påmelding til T-dagar


Skjema for påmelding til T-dagar finn du når du les vidare her. Sjølvsagt kan de òg ringa oss eller senda SMS om skjemaet av ein eller annan grunn ikkje fungerer.

Link til kalendar for alle tidfesta T-dagar finn du òg når du klikkar vidare.

Påmelding til T9 3. juni, Voss og Raundalen sokn. Denne T-dagen er utsett til 26. august. Ny invitasjon kjem i posten. Velkomne!

Påmelding til T9 4. juni, Oppheim og Vinje sokn

Kalender over alle T-dagane me har tidfesta, finn du via denne linken (bla ned på sida): KALENDAR - T-DAGAR

 

Tilbake