Påmelding til T-dagar


Skjema for påmelding til T-dagar finn du når du les vidare her. Sjølvsagt kan de òg ringa oss eller senda SMS om skjemaet av ein eller annan grunn ikkje fungerer.

Link til kalendar for alle tidfesta T-dagar finn du òg når du klikkar vidare.

 

Kalender over alle T-dagane me har tidfesta, finn du via denne linken: KALENDAR - T-DAGAR

T1, Babysong i Kyrkjestova på Oppheim for Oppheim og Vinje sokn. Påmelding til Ellen Marie S. Geitung på SMS 98064594

T10, Kristuskransen, Vangskyrkja eller Vinje kyrkje eller Granvin kyrkje. Påmelding på dette skjemaet

 

 

Tilbake