Påmelding til T-dagar


Skjema for påmelding til T-dagar finn du når du les vidare her. Sjølvsagt kan de òg ringa oss eller senda SMS om skjemaet av ein eller annan grunn ikkje fungerer.

Link til kalendar for alle tidfesta T-dagar finn du òg når du klikkar vidare.

 

Kalender over alle T-dagane me har tidfesta, finn du via denne linken (bla ned på sida): KALENDAR - T-DAGAR

T6, Heilt førsteklasses Påmelding her.

T1, Babysong: Påmelding på SMS til Åshild Bøe Kharazmi 95 29 86 81. Namn på born, om det er greit med offentleggjering av namn og bilete, matallergi for foreldre som er med.

T2, Krølletreff: Påmelding her.

T3, Undretur i kyrkja: Påmelding her.

 

 

 

Tilbake