Familiegudsteneste og pizzafest


Me inviterer familiar i alle fasongar til familiegudsteneste i Vangskyrkja sundag 5. desember kl 15.00, med julesong, band, konkurranse, ballonger og bibelforteljing!

 

Etter gudstjenesta går me samla bort til Scandic og der spanderar Trusopplæringa ein deilig pizzabuffet på alle born, ungdom og deira foreldre! Alle andre på gudstenesta kan bli med og ete for kr 100. OBS: Pizzafesten krev påmelding og har begrensa plassar. 

Følg linken under til påmeldingsskjema. Påmeldingsfrist er 24.11.2021 kl. 22:00, så får hotellet kjøpt inn nok mat. Førstemann til mølla, born med foreldre vert prioritert fyrst denne gongen sidan midlane kjem frå Trusopplæringa.

Sjølv om gudstenesta er spesielt tilpassa born er sjølvsagt alle velkomne! Hald av datoen! 🙂

Påmelding: Klikk HER.
 

Tilbake