Velkomen til gudstenester i kyrkjene våre


Frå og med 14. januar kan me samla intil 200 deltakarar på gudstenester innomhus. Talet kan vera lågare i kyrkjer/bedehus som ikkje er store nok.

 

Alle deltakarar skal

  • registrerast ved ankomst
    Ta gjerne med lapp med namn og telefonnummer til registreringa, og møt opp i god tid.
  • sitte på faste, tilviste plassar
  • halda ein meter avstand til dei ein ikkje bur i lag med
  • nytta munnbind når ein ikkje kan halde ein meter avstand

 

Tilbake