Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp


Tusen takk for innsatsen i den digitale versonen av Fasteaksjonen i 2020. Resultatet kjem mange menneske til gode. Resultatet finn du under biletet.

 

Voss Sokn                                                                kr 59.899,-

Vinje sokn                                                                kr 8.197,-

Oppheim Sokn                                                         kr 7.822,-

Granvin Sokn                                                           kr 2.529,-

Evanger Sokn                                                           kr 1.570,-

Raundalen Sokn                                                       kr 1.144,-

Tilbake