Krigen i Ukraina - ynskjer du bidra?


Me førebur å ta i mot flyktningar frå Ukraina til Voss. Ynskjer du å bidra som frivillig? 

 

Solsikka er Ukrainas nasjonalblome. Bilete fra Unsplash.com (Aaron Burden).

Kyrkja førebur korleis me kan bidra når flyktningar frå Ukraina kjem til Voss. Me har fleire idear, men me treng frivillige til å hjelpe oss. Om du ynskjer hjelpe, ta kontakt! 

Telefon: 56 52 38 80

E-post: post.voss@kyrkja.no

Informasjon om kva Voss herad kan tilby, eller korleis du kan bidra å fleire måtar, sjå voss.herad.no

Tilbake