Konfirmant i Granvin eller Ulvik 2023


Her finn de informasjon om konfirmantførebuing / konfirmasjon skuleåret 2022/23

 

Vi ynskjer dykk velkomne til informasjonsmøte om konfirmanttida / konfirmasjon i:

  • Ulvik kyrkje - tysdag 31. mai kl. 18:00
  • Granvin kyrkje - onsdag 01. juni, kl. 18:00

Informasjonen er sendt til dei som står i medlemsregisteret til Den norske kyrkja. Om de veit om andre som kan tenka seg å finne ut meir om konfirmasjon i den norske kyrkja, må de be dei ta kontakt med underteikna.

Her finn de informasjon de treng for å melde dykk på konfirmasjonsunder-visning. I denne sendinga ligg eit skjema på papir for dei som liker det best.

Konfirmantundervisninga vert måndagar.

For konfirmantane i Granvin frå kl. 14.10 – 15:45 på skulen.  

For konfirmantane i  Ulvik frå kl. 16:45 – 18.15 på kyrkjekontoret i Ulvik.

Datoar for undervisning og anna vil vi kome attende til, det meste vil vere klart til presentasjons-gudstenestene i haust.  Nokre samlingar vonar vi å kunne gjere felles for konfirmantane i Granvin og Ulvik. Det same vil gjelde for eventuell leir til våren.

Har de spørsmål så ikkje ver redd for å ta kontakt med meg.

Det vert presentasjonsgudsteneste i:

Granvin kyrkje, den 28. august 2022, kl. 11.00

Ulvik kyrkje, den 28. august 2022, kl. 14.00

Lysmesse:

I Ulvik kyrkje: sundag 27.november 2022, kl. 18:00

I Granvin kyrkje: sundag 04. desember 2022, kl. 18:00

Fasteaksjon: Tysdag 28.mars 2023, kl. 16:00 – 20:00

Samtalegudsteneste og konfirmantfest vert:

Ulvik kyrkje, fredag den 28. april 2023, kl. 18:00

Granvin kyrkje, fredag den 05. mai 2023, kl. 18.00

Konfirmasjonsdag vert:

Ulvik kyrkje, 07. mai 2023,  kl. 11.00

Granvin kyrkje, 14. mai 2023, kl. 11.00

Påmelding på dette skjemaet.

 

Voss, 18. mai 2021

Med beste helsing,

Magnar Haaland(sign)

Sokneprest i Ulvik og Granvin

e-post: mh977@kyrkja.no

mobil: 415 46 366

 

 

Tilbake