Misjon og Motivasjon


Misjonsnemnda inviterer til Misjon og Motivasjon i Kyrkjetunet fylgjande datoar:

  • onsdag 18.01. kl. 18.00
  • onsdag 15.02. kl. 18.00.
 

Misjonsnemnda inviterer til Misjon og Motivasjon i Kyrkjetunet fylgjande datoar:

  • onsdag 18.01. kl. 18.00
  • onsdag 15.02. kl. 18.00.

Me tek utgangspunkt i samtaleheftet Use Your Talents – Bruk talentene som er utgjeve av NMS. Use Your Talents er ei oppmoding og eit ansvar me alle har fått om å bruka våre talent – våre evner og våre ressursar – for å tena Gud og vår neste.

 

På samlingane vert det også misjonsinfo, kollekt og enkel servering. Vel møtt! 

 

Ynskjer du å ta ein titt på heftet, ligg det tilgjengeleg på heimesida til NMS:

Samtalehefte

Tilbake