Erklæring om tilgjengeleg nettside


Alle offentlege nettsider skal vere universelt utforma, etter eit eige regelverk.

 

Det gjeld å kunne finne fram på nettsida, kunne lese tydeleg, sjå bilete og illustrasjonar med god kontrast. Nokre nettsider har også ei lydfil med beskriving av bilete eller diagram, slik at ein skal kunne få med seg innhaldet sjølv med dårleg syn. Ein skal og kunne flytte seg rundt på nettstaden ved hjelp av berre tastatur, utan bruk av mus.  Nettsida vår manglar nokre av desse funksjonane, men leverandøren arbeider med å rette opp i dette.

Nettsidene skal også ha ei erklæring om tilgjengelegheit, den finn du ved å fylgje denne lenka.

Erklæring om tilgjengeleg nettside 

Tilbake