Fellesrådet


Voss kyrkjelege fellesråd er samansett av 1 medlem frå kvart av dei 6 sokneråda, ein geistleg representant, og ein kommunal representant.
Kyrkjeverja er sakshandsamar og sekretær for rådet.

I perioden 2019 - 2023 er Voss kyrkjelege fellesråd samansett slik:

  • Leiar: May-Ruth Nåsen Neteland (rep. Oppheim sokn)
  • Nestleiar: Jan Ivar Rødland (rep. Granvin sokn)
  • Anny Karin Forthun (rep. Evanger og Bolstadøyri sokn)
  • Ingunn Moseid (rep. Raundalen sokn)
  • Anita Elisabeth Rambjørg (rep. Vinje sokn)
  • Leiv Arne Mosefinn (rep. Voss sokn)
  • Hans-Christian Küspert (geistleg rep./sokneprest)
  • Hans Erik Ringkjøb (rep. Voss kommune)
Tilbake