Barnekor på Vossestrand


Vossestrand barnekor har øvingar i Vinje kyrkje kvar torsdag.

 

Alder: Frå 4 år til 7.trinn (me deler i alderstilpassa grupper)

Tid: kl. 17:00-17:45

Oppstart: 2.september 2021

Me syng saman, det er leikar for dei yngste, me et kveldsmat i lag, deltek på konsertar og på gudstenester

Alle er hjarteleg velkomne og tilbodet er gratis.

Påmelding til Ellen Marie Selland Geitung på telefon 98 06 45 94.

Tilbake