Barnekor på Vossestrand


Vossestrand barnekor har øvingar i Vinje kyrkje kvar torsdag.

 

Alder: Frå 4 år-7.trinn (me deler i alderstilpassa grupper)

Tid: kl. 17:15-18:00

Oppstart: 3.september 2020

Me syng saman, det er leikar for dei yngste, me et kveldsmat i lag, deltek på konsertar og på gudstenester

Alle er hjarteleg velkomne og tilbodet er gratis.

Tilbake