Sorggruppe starter i august


Velkommen til ope sorggruppe hausten 2023.

Oppstart 31. august klokka 18:00.

Mange finn trøyst og støtte i å vere med i ei sorggruppe kor ein møter andre som har opplevd å mista nokon dei er glade i. Denne sorggruppa er eit løpande tilbod. Me møtast ein gong i månaden kl 18 - 19.30 i Prestegarden, Voss sentrum. Me har ikkje påmelding; dette er eit ope tilbod og gratis. Ein treng ikkje binde seg til å komme kvar gong, du kjenner litt kva som passer for deg. Dette er ein enkel møtestad der me kan støtte og hjelpe kvarandre på vegen vidare. Enkel servering.
Datoane for hausten 2023: 31.08, 21.09, 19.10, 23.11 og 14.12.
For meir info, kontakt Anja Slåtten, mob 41704958. mailadr: as257@kyrkja.no

Tilbake