Info om kyrkjevalet 2023


Her finn du litt generell info om kyrkjevalet.

Valdagen er 11. september.

I kyrkjevalet kan kyrkjas medlemer (alle døypte som fyller 15 år i valåret eller er eldre) røyste på kandidatar til soknerådet i sitt sokn og bispedømeråd i bispedømet. Bispedømeråda utgjer Kirkemøtet, kyrkjas øvste organ, som møtast ein gong i året.

Informasjon til veljarar om valet ligg på kyrkjevalet.no.

Di stemme tel i kyrkjevalet!

Tilbake