Nominasjonslister til bispedømerådsvalet


Desse stiller til val som leke medlemer i Bjørgvin bispedøme.

I val til bispedømeråd og Kirkemøtet er du med på å bestemme kven som utgjer bispedømmerådet. Kvart av dei elleve bispedøma i landet vårt har eit bispedømeråd. Rådet tilset blant anna prestar og leier bispedømet saman med biskopen. Medlemene av bispedømerådet er også medlemer av Kyrkjemøtet, det øvste representative organet i Den norske kyrkja. Når du stemmer i bispedømerådsvalet er du dermed også med på å avgjere kven som utgjer Kirkemøtet. I dette valet stemmer du på ei av fire ulike lister. Listene legg vekt på ulike saker dei vil arbeide for i kyrkja.

Listene er presentert i alfabetisk rekkefølgje.

Bønnelista
• Sigurd Grindheim, 1968, Professor, Stord
• Solaug Anita Apelthun Sæle, 1951, Økonomisjef, Fjell
• Finn Indrebø, 1948, Pensjonist, Askøy
• Trygve Johannes Hellesøy, 1938, Pensjonert prest, Hellesøy
• Torid Morsund Øygard, 1999, Student, Bergen
• Magdalena Steinhovden, 1947, Pensjonist, Naustdal
• Anna Helena Bruun, 1974, Regnskapfører, Rådal
• Mahdi Alipor Esfahani, 1979, Butikkmedarbeidar, Førde
• Anders Myrene, 2002, Student, Naustdal

Frimodig kyrkje
• Gunnar Innerdal, 1983, Førsteamanuensis, Øygarden
• Per Hilleren, 1959, Bonde, Sogndal
• Marthe Hauge Aase, 1965, Kreftsjukepleiar, Skilbrei i Sunnfjord
• Egil Morland, 1950, Professor emeritus, Øygarden
• Geir Møller, 1957, Pensjonist, Bergen
• Karen Sofie Uthaug, 1998, Student, Alver
• Hilde Kayser Rohde, 1955, Pensjonert musikar, Bergen
• Annlaug Risa, 2003, Student, Balestrand
• Torstein Backer-Owe, 1959, Rådgjevar, Odda

Nominasjonskomiteens liste
• Dag Sele, 1964, Lege, Stord
• Turid Fjose, 1969, Lege, Voss
• Amalie Gjengedal-Eide, 1996, Lektor, Bergen
• Arne Jostein By, 1948, Pensjonist, Stryn
• Kristin Jordheim Bovim, 1955, Lege, Bergen
• Dag-Olav Bjorøy, 1957, Seniorkonsulent, Øygarden
• Hege Feet Askvik, 1957, Pensjonist, Alver
• Helge Dyrkolbotn, 1964, Avdelingsleiar, Austrheim
• Amalie Ulevik Bjerk, 1997, Student, Bergen
• Ingeborg Watne Flatland, 1979, Lærar, Førde
• Leif Steinar Alfsvåg, 1959, Høgskulelektor, Stord
• Elise Skjærven Aas, 2005, Student, Bergen
• Rune Garmann, 1952, Pensjonist, Masfjorden
• Torild Teige Strand, 1959, Lærar, Solund

Open folkekyrkje
• Karl Johan Kirkebø, 1950, Pensjonist, Bergen
• Oddny Miljeteig, 1954, Pensjonist, Bergen
• Live Bakke Nydal, 2004, Student, Florø
• Rune Johan Skjælaaen, 1954, Pensjonist, Bergen
• Anne Vierdal, 1996, Trusopplærar, Sveio
• Eiel Holten, 1968, Seniorrådgjevar, Bergen
• Malene Mortensen, 2001, Sekretær, Sotra
• Håkon Glatved-Prahl, 1956, Journalist, Alver
• Mari Skjerdal Lysne, 1985, Stipendiat, Sogndal
• Vegard Flatebø Trætteberg, 2002, Lagførar, Bergen
• Inger Johanne Gullbrå, 1949, Pensjonist, Voss
• Lars Hana, 1955, Pensjonist, Askøy
• Signe Eikenes, 1963, Prosjektleiar, Leikanger
• Andreas Gravdal, 1981, Formidlar, Bergen
• Ove Sverre Bjørdal, 1971, Statsautorisert revisor, Bergen
• Torill Jørgensen Frøise, 1972, Rådgjevar, Askøy
• Christian Emil Haugen, 1990, Lege, Bergen

Tilbake