Resultat av soknerådsvalet


Her finn du namn på medlemer og varamedlemer i alle sokna i Voss herad dei neste fire åra. 

Sokneråda vil konstituera seg sjølv på første møtet. Dei vil overta frå forrige sokneråd 1. november 2023

Voss sokn

Randi Kløve

Bente Anita Kristiansen

Inger Sigh Petersen

Leiv Arne Mosefinn

Kari Bergsland

Kjellfrid Skutlaberg

Bjørg Helland

Anne Berit Berland

Christian Johannes Hansen Torsvik

Sigurd Langehaug

Vara:

Torbjørg Turvoll

Johannes Fagerland

Gerd Astrid Jordalen

Jenny Jordalen Haugo

Egil Lee

Granvin Sokn

Sigvor Melve Schrey

Jan Ivar Rødland

Atle Seim

Leif Harry Øydvin

Ingebjørg Winjum

Christina Vatnøy

Vara:

Randi Eikanger Kalsaas

Gwyenn Esther Foshaugen-Kalsaas

Ingunn Olsen

Elisabeth Solvi

Harald Hatland

Evanger og Bolstad sokn

Anny Karin Forthun

Nora Bjørgo Mykkeltvedt

Karianne Fredriksen

Ingebjørg Hjeltnes

Ellen Iren Johansen Århus

Veronika Malen Nordbø

Vara:

Ruth Arnhild Skadberg Tyssen

Edvard Jarle Bolstad

Rita Vevle

Hans Devik Hammersland

Oppheim Sokn

Heidi Hisdal

Christine Kalsås

Jan-Ove Nordvik

Ragnhild Winther

Gerd Ingrid Dukstad Hope

Terje Nordanger

Vara:

Britt-Iren Tveite

Sylvi Nedkvitne

Frode Herheim

Stig Atle Ure

Arne Hagenson

Vinje sokn

Gunnar Kløve Lillethun

Rigmor Ulvund

Terje Hole

Margunn Mørkve

Inge Hole

 Jan Gilbakken

Vara:

Turid Jordalen Lirhus

Thomas Sleen

Kari Johanne Øvstedal

Raundalen sokn

Nanna Kathrine Nordahl

Berit Hauge Våle

Linda Utne Tvinde

Morten Vangen

Vara:

Asbjørn Lemme Richards

Vidar Tokvam

Teodor Reime

Geir Ove Slettemark

Tilbake