Me treng fleire friviljuge!


Utan dei friviljuge hadde det meste i kyrkja stoppa opp. Å vere friviljug er en fin måte å bruke sine evner og talent til glede for nokon andre. Er det noko du ynskjer å bidra med? Kanskje kan du noko som gjer at me kan vere kyrkje på nye måtar?

 

Våre tilsette organiserer mange frivillige, og me ynskjer fleire!
Kva kunne du tenke deg å gjere av frivillig arbeid?

Me veit at meir enn 60% av alle dei som ynsker å jobbe friviljug, aldri blir spurt. Det hadde vore veldig kjekt om du kunne tenke deg å jobbe friviljugi ein av kyrkjelydane på Voss. 

Det finst mange moglegheiter, og her er nokre områder der me treng fleire hender:

 • Arbeid for born og unge 
 • Trusopplæring
 • Konfirmantarbeid
 • Organisere – delta på seniortreff
 • Matlaging
 • Besøke nokon som er ålene
 • Gå turar med nokon som treng følge
 • Kyrkjeskyss - kjøyre nokon til ulike arrangementer
 • Engasjement rundt miljø/klima
 • Engasjert i Misjon og bistand
 • Musikk eller song
 • Teknisk, med lyd eller bilde

 

Du vil få oppfølging av diakonen eller andre, og vil understreke at du sjølv vel kor mykje du vil bidra som frivillig (t.d.l 1-2 timer per veke, eller på einskilde arrangement/opplegg) og kor lenge du ynskjer å vere med (t.d. berre ein gong, eller over fleire månader)

Du kan tak kontakt med Sigrid Djukastein Mala (diakon), Tlf:  52 38 80 (kontor) og mobil: 47849134, e-post: sm435@kyrkja.no eller med ein av våre andre tilsette dersom du ynskjer å engasjere deg som friviljug, eller har spørsmål knytt til dette.

Me høyrer gjerne frå deg!

 

 

Tilbake