Sommarkonsertar i Vangskyrkja


Det er planlagd fire sommarkonsertar i Vangskyrkja denne sommaren. 

 

Onsdag 15. juli kl 14:00: Marit Kristine Risnes (sopran) og Inger-Kristine Riber (klaver). 

Onsdag 22. juli kl 14:00: Sunniva Lien Olsen (sopran) og Mai Goto (klaver). 

Onsdag 29. juli kl 14:00: Daniel Thorell (cello). 

Onsdag 5. august kl 14:00: Kristina Vårlid (gitar) og Tormund Blikre Vea (gitar). 

 

Meir informasjon om kvar enkelt konsert vil kome. 

Me gjer oppmersom på at av smittevernhesyn er me pålagd å registrere namn og telefonnummer til alle som kjem på konsert. Informasjonen vert teke vare på i 10 dagar før den vert makulert. Smittevernreglar avgrensar også kor mange tilhøyrarar det vert plass til. 

Tilbake