Treng du nokon å snakke med?


Det er viktig for oss å seie at kyrkja framleis er til stades og tilgjengeleg, sjølv om kyrkjekontoret har avgrensa opningstider og det ikkje er plass til like mange på gudstenestene våre. 
Kyrkja på Voss har samtaletilbod som alle Voss herad sine innbyggjarar kan nytte.

 

 

Treng du nokon å snakke med?
Kjenner du på uro, bekymringar, eller einsemd? Eller treng du berre å «lette hjartet» ditt?

Me har tid og rom for å lytte, og me har teieplikt.
Vil du snakke med nokon, eller ynskjer du at nokon ber for deg eller tenner eit lys for deg, er du 
velkomen til å ta kontakt!
Dersom du ikkje får svar, send gjerne ei tekstmelding, så ringjer me opp igjen.

Diakon: Sigrid Djukastein Mala, tlf. 47 84 91 34
Sokneprest (Voss sokn): Anders Hove, tlf. 41 46 84 93
Sokneprest (Raundalen, Oppheim, Vinje sokn): Cato Torsvik, tlf. 97 42 34 59
Sokneprest (Evanger sokn): Frode Kvamsøe, tlf. 90 19 65 14
Vikarprest (Granvin sokn): Bengt Arvidsson, tlf. 90 25 81 61
Prostiprest: Arnulf Sandvik, tlf.41 67 56 53
Prost: Arild Hellesøy, tlf.90 69 95 33

For ungdom:
Ungdomsprest: Vetle Leksbø, tlf. 94 79 34 77
Kateket: Rønnaug Skjeldal, tlf. 95 26 20 25


Andre samtaletilbod
Om du har behov for å snakke med nokon, heilt anonymt, kveld, natt eller helg – her vil det alltid
vere nokon:

          Kirkens SOS 22 40 00 40 

 

   Nettkirken:– chatte, tenne lys, be om forbøn        https://nettkirken.no/


Mental helse                                       116 123            
Alarmtelefon for barn og unge        116 111                             https://www.116111.no/ (chat)
Kirkelig ressurssenter (mot vold og seksuelle overgrep)    23 22 79 30 / 47 46 46 15


Koronaspørsmål?
Sjå Voss herad sin korona-portal her.
Har du generelle spørsmål om korona, sjå helsenorge.no eller ring FHI’s informasjonstelefon på 815 55 015.

Tilbake