Bøn for dagen, Maria bodskapsdag


Unders Gud,
du lét Son din bli menneske, unnfanga ved Den heilage ande.
Vi bed deg:
Gje oss slik tru som Maria hadde,
og gjer oss modige som henne,
så vi kan gjera din vilje i kjærleik, og lovsyngja deg,
ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den heilage ande lever og råder,
éin sann Gud frå æve til æve.
Amen.

 

Tilbake