Påmeldingsskjema og informasjon om konfirmasjon i kyrkjene på Voss og Ulvik


I slutten av april vert informasjonsbrosjyre sendt til alle 14-åringar som står i medlemsregisteret vårt. Konfirmasjonsførebuinga er open for alle som er interessert og informasjonsbrosjyra kan ein få ved å ta kontakt med kyrkjekontoret. Det vert informasjon for både ungdomar og føresette onsdag 24. mai 2023

 

Skjema for påmelding Informasjonsbrosjyre
Påmelding Voss, Evanger og Raundalen. Voss, Evanger, og Raundalen
Påmelding Oppheim og Vinje. Oppheim og Vinje
Påmelding Granvin og Ulvik Granvin og Ulvik

 

 

 

 

Påmeldinga for Voss, Evanger og Bolstad og Raundalen opnar 24. mai kl. 18:00. Me ynskjer å ha informasjonsmøtet for konfirmantane først.

Hovudperiode for påmelding varer fram til 10. juni – alle påmelde vert då likt vurdert ved fordeling i gruppene (gjeld Voss/Evanger/Raundalen). Påmelde etter denne fristen vert plassert i gruppe ut i frå ledig kapasitet.

For Ulvik og Granvin, Oppheim og Vinje varer hovudpåmeldinga fram til sommarferien.

Tilbake