Program for konfirmantane 2020 - 2021

Oppdatert 02.03.2021.

Konfirmantane følgjer undervising i sine grupper. Datoar får dei av gruppeleiaren.

Fasteaksjon for Kirkens nødhjelp

Konfirmantane vert i år med på digitale aksjonen for Kirkens nødhjelp. Aksjonen har fått namnet FORANDRE. FOR ANDRE. Aksjonen er digital og me lagar til eit digitalt møte for konfirmantar og foreldre onsdag 10. mars.

Målet vårt er å samle inn minst kr. 67.000,- i år for Voss og 15.000,- for Evanger. Dette var resultatet i 2020.

Temadagar

Fredag 4. juni får me besøk av eit team frå Bergen. Dei har laga eit tre timars konfirmantopplegg dei har kalla SAMMENKONF. 

Me reknar med å dele konfirmantflokken i to slik at me gjennomfører opplegget to gonger. Er det mogeleg vil alle vera samla på ei samling. meir info kjem.