Tilsette


Voss kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Uttrågata 5, 5700 Voss - sjå kart
Postadresse: 
Postboks 49, 5701 Voss
Telefon: 56 52 38 80
Epost: post.voss@kyrkja.no

Prestevikar

Bengt Staffan Arvidsson

90258161

Send e-post

Sekretær

Lene Kristine Printzlau Wiik Brunborg

56523880

Send e-post

Organist

Ellen Marie Selland Geithung

98064594

Send e-post

Kantor

Astrid Johanne Gjestvang

95856414

Send e-post

Prost, Hardanger og Voss prosti

Arild Hellesøy

90699533

Send e-post

Sekretær

Idunn Holen

56523880

Send e-post

Trusopplæringsmedarbeidar

Åshild Bøe Kharazmi

Send e-post

Sokneprest

Frode Kvamsøe

90196514

Send e-post

Sokneprest, Voss sokn

Hans-Christian Küspert

95450572

Send e-post

Ungdomsprest

Vetle Leksbø

94793477

Send e-post

Diakon

Sigrid Djukastein Mala

47849134

Send e-post

Trusopplæringsmedarbeidar

Øyvind Lennart Pedersen

Send e-post

Prostiprest

Arnulf Sandvik

41675653

Send e-post

Kateket

Rønnaug Eng Skjeldal

95262025

Send e-post

Diakonimedarbeider

Anja Kristin Slåtten

41704958

Send e-post

Kyrkjeverje

Svein Tøsse

95979905

Send e-post

Sokneprest

Anne Marthe Ulvik

92435096

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Camilla Margareta Velsvik

99518194

Send e-post

Kyrkjetenar

Thomas Harald Velsvik

41475383

Send e-post

Organist

Frode Raymond Vik

Send e-post