Tilsette


Voss kyrkjelege fellesråd

Besøksadresse: Uttrågata 5, 5700 Voss - sjå kart
Postadresse: 
Postboks 49, 5701 Voss
Telefon: 56 52 38 80
Epost: post.voss@kyrkja.no

Sekretær

Lene Kristine Printzlau Wiik Brunborg

56523880

Send epost

Organist

Ellen Marie Selland Geithung

98064594

Send epost

Kantor

Astrid Johanne Gjestvang

95856414

Send epost

Prost, Hardanger og Voss prosti

Arild Hellesøy

90699533

Send epost

Sekretær

Idunn Holen

56523880

Send epost

Trusopplæringsmedarbeidar

Åshild Bøe Kharazmi

Send epost

Sekretær

Ingrid Kløve-Graue

56523880

Send epost

Sokneprest, Evanger og Bolstad sokn

Frode Kvamsøe

90196514

Send epost

Sokneprest, Voss sokn

Hans-Christian Küspert

95450572

Send epost

Ungdomsprest

Vetle Leksbø

94793477

Send epost

Diakon

Sigrid Djukastein Mala

47849134

Send epost

Kontorleiar

Vibeke Lemme Rasdal

92245274

Send epost

Prostiprest

Arnulf Sandvik

41675653

Send epost

Kateket

Rønnaug Eng Skjeldal

95262025

Send epost

Diakonimedarbeider

Anja Kristin Slåtten

41704958

Send epost

Kyrkjeverje

Svein Tøsse

95979905

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Camilla Margareta Velsvik

99518194

Send epost

Kyrkjetenar

Thomas Harald Velsvik

41475383

Send epost

Organist

Frode Raymond Vik

95262084

Send epost