Vigsel
 


Vigsel

  

Gud har innstifta ekteskapet

Den kyrkjelege delen av ekteskapsinngåinga består av skriftlesing og forbøn. Ordinerte prestar har vigselsrett på lik linje med sorenskrivar/byfogd. Det skal vere to vitner til stades ved ekteskapsinngåinga (forlovarar). Før handlinga ynskjer presten å ha ein samtale med brureparet, dette avtalast individuelt. Salmar og songar må på førehand godkjennast av forrettande prest og det musikalske stoff av organist/kantor. Ektepar som har inngått ekteskap for borgarleg myndigheit, kan sidan anmoda om kyrkja si forbøn.
Liturgi for vigsel finner du her.

  

6. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando