Velkomen til dåp! 


Bilde av dåp

I heile den kristne kyrkja er dåpen det grunnleggjande sakramentet som dannar utgangspunkt for den døypte sitt liv i trua og i kyrkja. Den kristne dåpen vert praktisert på ulike måtar i ulike kyrkjer. I vår lutherske kyrkje har me barnedåp. Det er gjennom dåp ein vert medlem av Den norske kyrkja.

Det er mogeleg med dåp i alle kyrkjene i Voss. Nedom kan de finne aktuelle datoar i dei forskjellige. Dåp er gratis for alle. 
Me har også dåpskjolar til utlån på kyrkjekontoret.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for spørsmål.