Vigsel


Velkomen til vigsel i Voss! 

Velkommen til vigsel i kyrkja. Me tilbyr vigsel i alle kyrkjene i Voss, og alle er velkommen til vigsel i kyrkja.

Vigsel i kyrkja følgjer ein fastsett gang (sjå under). Det tyder at man må ha minst to salmar, det må lesast minst 4 bibeltekstar (to faste og to valbare), og man må sjølvsagt ha ekteskapsinngåing. Innanfor den fastsette gangen er det likevel stor fridom for brudeparet til å prega vigselen, og gjere den til sin eigen.

Man kan velja musikk til inn- og utgang, velja salmar, velja bibeltekstar. Man kan ha musikkinnslag eller andre symbolhandlingar.

Kvar vår, tilbyr me eit infomøte til alle brurepara kommande sommar, der me går gjennom liturgien, og snakkar om musikk, tekstar og praktiske ting.

I god tid før vigsel tek presten kontakt for samtale og planlegging av vigselen. Salmar og musikk må de planlegge med kantor.

Før vigsel må de sjølv skaffe dykk prøvingsattest. Det gjer de på skatteetaten sine sider. Vær obs på at prøvingsattesten er gyldig i berre 4 månadar etter at han er utferda, så ikkje bestill for tidleg.

Under kan de sjå gangen i vigselen, forslag til passande bibeltekstar og musikk og salmar som ofte brukas under vigsel.

Me har også forbønn for borgarleg inngått ekteskap, dersom de ønskjer det.

Ta kontakt med kyrkjekontoret for spørsmål, på e-post post.voss@kyrkja.no eller telefon 56 52 38 80.