Vigsel


Velkomen til vigsel i Voss! 

Det er ein stor dag når to skal bli eitt. Vigsel er mogeleg i alle kyrkjene i Voss.

Under kan de sjå gangen i vigselen.
Sidene er under omarbeiding. Snart vil det kome døme på salmar, musikk og tekstar frå Bibelen som kan lesast.
I god tid før vigsel tek prest kontakt for samtale og planlegging av vigselen. Salmar og musikk må de planlegge med kantor.

Me har også forbønn for borgarleg inngått ekteskap, dersom de ønskjer det.

Før vigsel må de sjølv skaffe dykk prøvingsattest. Det gjer det de på skatteetaten sine sider. 

Me gjennomfører vigsel også sommaren 2020, sjølv om me må ta omsyn til koronasitusjonen. Pr no (27.04.20) er det mogeleg med 25 deltakarar (ektepar, forlovarar, gjester, solistar/musikar). Prest, organist og kyrkjetenar tel utom dei 25.
Ta kontakt med kyrkjekontoret for spørsmål.