KONSERT MED AMERIKANSK KOR I VANGSKYRKJA 25. juni

Sundag 25. juni kan me få oppleva det amerikanske koret Roseville Festival Singers, som er på turné i Noreg i desse dagar.  Koret held ein gratiskonsert i Vangskyrkja klokka 13:00 denne sundagen, men skal óg vera med på eit par songar under sjølve gudstenesta klokka 11:00.

 

Les mer..

Ledig vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%

Voss kyrkjelege fellesråd lyser ut vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%, i perioden
1. august til 31. desember 2017, med moglegheit for forlenging. Arbeidsområdet er Voss kommune, med kontorstad i Voss sentrum.

Me søkjer diakon/diakonimedarbeidar som saman med vår faste diakon kan vidareføre og utvikle arbeidet med diakoni i våre fem sokn, med eit særskild fokus på diakonalt arbeid mellom born og unge. Diakoni er kyrkja sitt omsorgsarbeid. Arbeidet omfattar også rekruttering, utrusting og oppfylging av friviljuge medarbeidarar, samarbeid med stab, råd og utval etter føremål i utarbeidd diakoniplan, sorgarbeid, førebyggjande arbeid m.v.

Les mer..

SOMMARKONSERTAR I VANGSKYRKJA 2017

For 6. året på rad arrangeres det kvar onsdag klokka 14:00 ein dryg halvtimes konsert i Vangskyrkja. Serien startar 21. juni og pågår til 16. august. Som tidlegare vert det fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn.

Les mer..

Velkomen som konfirmant i Vossakyrkjene 2018

No er det tid for å finne ut om du vil vera konfirmant i ei av vossakykjene det neste skuleåret. Konfirmasjonstida startar i august/september og varer fram til konfirmasjon i mai 2018.

Det vert informasjon om dette i Vangskyrkja ONSDAG 31. mai 2017. Dette er også T14, "trusopplæringsdag" for alle som går i 8. klasse på Voss ungdomsskule.

På Vossestrand vert det informasjonsmøte i Oppheim kyrkje onsdag 14. juni kl. 19:00.

Les mer..

Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Me har plass til fleire songglade born i koret.Møt opp i Vangskyrkja på torsdag kl 17.30 og syng med andre flinke jenter og gutar frå 4 til 9 år.

Song,konsertar, leik,frukt og leikepause:-)

Velkommen!

Les mer..

Teser i Vangskyrkja

I Vangskyrkja har vi sett opp to dører, der vi kan hengja opp teser, som vi vil diskutera. Har du eit engasjement med kva kyrkja er og skal vera, vil vi gjerna få høyra. Kvar søndag vil vi hengja opp ei ny tese etter gudstenesta. Dei som vil kan melda i frå til sokneprest Kjersti Brakestad Boge og få hengja opp si tese.

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les mer..

KONSERT MED AMERIKANSK KOR I VANGSKYRKJA 25. juni

Publisert dato: 22.06.2017

KONSERT MED AMERIKANSK KOR I VANGSKYRKJA 25. juni

Sundag 25. juni kan me få oppleva det amerikanske koret Roseville Festival Singers, som er på turné i Noreg i desse dagar.  Koret held ein gratiskonsert i Vangskyrkja klokka 13:00 denne sundagen, men skal óg vera med på eit par songar under sjølve gudstenesta klokka 11:00.

 

Les meir..

Ledig vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%

Publisert dato: 12.06.2017

Ledig vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%

Voss kyrkjelege fellesråd lyser ut vikariat som diakon/diakonimedarbeidar i 50%, i perioden
1. august til 31. desember 2017, med moglegheit for forlenging. Arbeidsområdet er Voss kommune, med kontorstad i Voss sentrum.

Me søkjer diakon/diakonimedarbeidar som saman med vår faste diakon kan vidareføre og utvikle arbeidet med diakoni i våre fem sokn, med eit særskild fokus på diakonalt arbeid mellom born og unge. Diakoni er kyrkja sitt omsorgsarbeid. Arbeidet omfattar også rekruttering, utrusting og oppfylging av friviljuge medarbeidarar, samarbeid med stab, råd og utval etter føremål i utarbeidd diakoniplan, sorgarbeid, førebyggjande arbeid m.v.

Les meir..

SOMMARKONSERTAR I VANGSKYRKJA 2017

Publisert dato: 01.06.2017

SOMMARKONSERTAR I VANGSKYRKJA 2017

For 6. året på rad arrangeres det kvar onsdag klokka 14:00 ein dryg halvtimes konsert i Vangskyrkja. Serien startar 21. juni og pågår til 16. august. Som tidlegare vert det fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn.

Les meir..

Velkomen som konfirmant i Vossakyrkjene 2018

Publisert dato: 22.05.2017

Velkomen som konfirmant i Vossakyrkjene 2018

No er det tid for å finne ut om du vil vera konfirmant i ei av vossakykjene det neste skuleåret. Konfirmasjonstida startar i august/september og varer fram til konfirmasjon i mai 2018.

Det vert informasjon om dette i Vangskyrkja ONSDAG 31. mai 2017. Dette er også T14, "trusopplæringsdag" for alle som går i 8. klasse på Voss ungdomsskule.

På Vossestrand vert det informasjonsmøte i Oppheim kyrkje onsdag 14. juni kl. 19:00.

Les meir..

VOSSAKYRKJEMESSA 2017

Publisert dato: 18.05.2017

VOSSAKYRKJEMESSA 2017

Program for helga 27.-28. mai

Les meir..

Orgelkonsert på påskeafta

Publisert dato: 05.04.2017

Orgelkonsert på påskeafta

Påskeafta kl.18 held vikaroganist James Reed orgelkonsert i Vangskyrkja.

Han vil spela pasjonssalmer av fleire kjende komponistar.

Velkomen til ein meditativ og vakker stund i Vangskyrkja.

Les meir..

Basar for misjonsprosjektet

Publisert dato: 05.04.2017

Basar for misjonsprosjektet

Vi fekk inn kr.20784,- på Basaren 30.april. Takk til alle som har kjøpt lodd, laga og gjeve gevinstar, og særskilt takk til konfirmantgruppa Misjon og Hobby.

30.april skal vi ha misjonsbasar etter gudstenesta.

Du kan kjøpa lodd i loddbøker på kyrkjekontoret. Lodda kostar kr.10,- per stk.

Basaren skal vera i prestegarden og vi skal ha åresal på basaren.

Vi skal servera etiopisk festmat (popcorn), anna etiopisk mat og kaker.

Velkomen!

 

Les meir..

Påskemåltid for familien

Publisert dato: 05.04.2017

Påskemåltid for familien

Både Kfuk-Kfum og Israelsmisjonen har laga opplegg for kristen påskemåltidfering.

Vi har i mange år feira eit slikt måltid på påskeafta. Det er like spennande som middagen på Jolafta.

Her finn du oppskrift og hefte for eit enkelt opplegg som høver godt i lag med familie og born.

Heftet er laga av sokneprest Boge.

Les meir..

Jazzmesse palmesundag

Publisert dato: 05.04.2017

Jazzmesse palmesundag

Tradisjonen tru vert det ei «swingande» messe på Palmesundag dette året óg. Vikarorganist James Reed frå England vil, saman med lokale musikarar, setja sitt preg på gudstenesta med fengjande toner og rytmer, som er noko meir «utagerande» enn det ein vanlegvis finn i ei ordinær høgmesse. Dei andre musikarane er: Dorthea Bergo (song), Kåre Nytun (gitar) og Jan Eyvind Fostervold (bass). Det liturgiske ansvaret har prest Magnar Haaland hand om. Det vert kontinuerleg nattverd-gang med 2 stasjonar undervegs i programmet. Vel møtt alle til ei høgmesse med swingande toner og mange gode og glade salmar!

 

Tekst: Magnus Kløften, kantor

Les meir..

Konsert i Vangskyrkja - FRÅ SCHUBERT TIL IMPRESJONISMEN

Publisert dato: 09.03.2017

Konsert i Vangskyrkja - FRÅ SCHUBERT TIL IMPRESJONISMEN

Hordaland Kunstmusikk presenterer:

FRÅ SCHUBERT TIL IMPRESJONISMEN

Duoen Michael Süssmann, fiolin & Mai Goto, piano byr på ei spanande reise innanfor ulike sjangrar i musikkhistoria komande torsdags kveld.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

24. juni 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando