Lysmesse i Vangskyrkja torsdag 8. desember

Lysmesse i Vangskyrkja torsdag 8. desember

Torsdag 8. desember lagar konfirmantane til Lysmesse i Vangskyrkja kl. 18:15.

Tema for Lysmessa er Håp og konfirmantane deltek med ulike oppgåver. Mellom anna får me sjå ein julefilm den eine Film-og Bibel-gruppa har laga.

Lysmessa er for ALLE. Konfirmantane og me ynskjer at mange skal få dette med seg. Lysmessa er for små og store. Den inneheld song, tekstlesing, lystenning og lysprosejon. Kom og opplev ei stemningsfull stund i kyrkja i lag med oss.

Les mer..

Gåver til asylborna på jolafta

Gåver til asylborna på jolafta

Borna våre får mange gåver på jolafta. Det kan vera godt å vera med og gje til nokon som verkeleg treng det. Til jol vil vi gjerne gje gåver til asylborna som har kome til Voss. Det kjem stadig nye flyktningar til bygda vår.

Vi vil samla inn gåver til slutt i gudstenestene på Jolafta og køyrer dei rundt på mottaka i romjula. Det er også mogeleg å levera gåver til kyrkjekontoret før jol.

Les mer..

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Pressemelding torsdag 24. november 2016

Dette er ei felles pressemelding frå Kyrkja i Voss og rektorgruppa i Voss kommune

Gjennom to veker har temaet skulegudstenester vore mykje diskutert, både lokalt og nasjonalt. Representantar frå rektorgruppa og representantar frå Kyrkja i Voss har gjennom konstruktiv og løysingsorientert dialog utarbeidd eit rammeverk til ei jolesamling som skal gjennomførast i samarbeid mellom kyrkja og skulane i løpet av desember 2016.

Les mer..

Jolegåve som endrar verda!

Jolegåve som endrar verda!

Kirkens Nødhjelp:
Her er gåvene som endrar verda!
Vi lever i eit samfunn der dei fleste av oss har det vi treng, vi treng ikkje fleire ting.

https://gaversomforandrerverden.no/

Les mer..

Pressemelding vedkomande skulegudstenester

Pressemelding vedkomande skulegudstenester

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen på Vangen startar opp att sundag 18. september.​

Her finn du oversikt over datoane hausten 2016.

 

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les mer..

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Barnekoret på Vossestrand og Mini/MidiSing slår seg saman og øver i lag i Vangskyrkja og i Vinje kyrkje. Øvingane vert torsdagar kl 17:30 - 18:45. Fyrste øving i Vangskyrja torsdag 25. august. For meir informasjon kontakt, Åshild, 952 98 681 eller Ellen Marie, 980 64 594.

 

Les mer..

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Frå og med 15. august kan ein sjølv sjekke sin medlemsstatus i kyrkja, samt melda seg inn og ut elektronisk.
 

https://kyrkja.no/medlem

Les mer..

Lysmesse i Vangskyrkja torsdag 8. desember

Publisert dato: 06.12.2016

Lysmesse i Vangskyrkja torsdag 8. desember

Torsdag 8. desember lagar konfirmantane til Lysmesse i Vangskyrkja kl. 18:15.

Tema for Lysmessa er Håp og konfirmantane deltek med ulike oppgåver. Mellom anna får me sjå ein julefilm den eine Film-og Bibel-gruppa har laga.

Lysmessa er for ALLE. Konfirmantane og me ynskjer at mange skal få dette med seg. Lysmessa er for små og store. Den inneheld song, tekstlesing, lystenning og lysprosejon. Kom og opplev ei stemningsfull stund i kyrkja i lag med oss.

Les meir..

Gåver til asylborna på jolafta

Publisert dato: 06.12.2016

Gåver til asylborna på jolafta

Borna våre får mange gåver på jolafta. Det kan vera godt å vera med og gje til nokon som verkeleg treng det. Til jol vil vi gjerne gje gåver til asylborna som har kome til Voss. Det kjem stadig nye flyktningar til bygda vår.

Vi vil samla inn gåver til slutt i gudstenestene på Jolafta og køyrer dei rundt på mottaka i romjula. Det er også mogeleg å levera gåver til kyrkjekontoret før jol.

Les meir..

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Publisert dato: 24.11.2016

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Pressemelding torsdag 24. november 2016

Dette er ei felles pressemelding frå Kyrkja i Voss og rektorgruppa i Voss kommune

Gjennom to veker har temaet skulegudstenester vore mykje diskutert, både lokalt og nasjonalt. Representantar frå rektorgruppa og representantar frå Kyrkja i Voss har gjennom konstruktiv og løysingsorientert dialog utarbeidd eit rammeverk til ei jolesamling som skal gjennomførast i samarbeid mellom kyrkja og skulane i løpet av desember 2016.

Les meir..

Jolegåve som endrar verda!

Publisert dato: 18.11.2016

Jolegåve som endrar verda!

Kirkens Nødhjelp:
Her er gåvene som endrar verda!
Vi lever i eit samfunn der dei fleste av oss har det vi treng, vi treng ikkje fleire ting.

https://gaversomforandrerverden.no/

Les meir..

Pressemelding vedkomande skulegudstenester

Publisert dato: 11.11.2016

Pressemelding vedkomande skulegudstenester
Les meir..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 16.09.2016

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen på Vangen startar opp att sundag 18. september.​

Her finn du oversikt over datoane hausten 2016.

 

Les meir..

Kyrkja si besøksteneste

Publisert dato: 23.08.2016

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les meir..

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Publisert dato: 22.08.2016

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Barnekoret på Vossestrand og Mini/MidiSing slår seg saman og øver i lag i Vangskyrkja og i Vinje kyrkje. Øvingane vert torsdagar kl 17:30 - 18:45. Fyrste øving i Vangskyrja torsdag 25. august. For meir informasjon kontakt, Åshild, 952 98 681 eller Ellen Marie, 980 64 594.

 

Les meir..

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Publisert dato: 17.08.2016

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Helene Bøksle gjestar Voss for første gong 8. september saman med dei flotte musikarane Torbjørn Økland og Helge Lilletvedt. Økland såg me sist då han var med på Tingingsverket til broren Nils under årets Vossas Jazz. Denne trioen har eit spesielt musikalsk særpreg, og det vert nok ei vakker konsertoppleving i Vangskyrkja denne torsdagskvelden.

Les meir..

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Publisert dato: 12.08.2016

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Frå og med 15. august kan ein sjølv sjekke sin medlemsstatus i kyrkja, samt melda seg inn og ut elektronisk.
 

https://kyrkja.no/medlem

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

7. desember 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando