T3 og T4- Undretur og Barnebibel

T3 og T4- Undretur og Barnebibel

No sender me ut invitasjonar til T3 og T4- undretur og barnebibel i Evanger sokn som finn stad i Evanger kyrkje 20. september kl 10:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og 2011 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T9- Pilegrimstur

T9- Pilegrimstur

No sender me ut invitasjonar til T9- Pilegrimstur for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Prestegardsmoen 19. september. Møt ved Olavskrossen bak Vonheim kl 14:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T3- Undretur

T3- Undretur

No sender me ut invitasjonar til T3- Undretur i Voss sokn som finn stad i Vangskyrkja 19. september, kl 10:30 og kl 12:30.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T4- Barnebibelen

T4- Barnebibelen

No sender me ut invitasjonar til T4- Barnebibelen i Voss sokn som finn stad I Vonheim og Vangskyrkja 13. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår i 2011 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T9- Pilegrimstur

T9- Pilegrimstur

No sender me ut invitasjonar til T9- Pilegrimstur for Oppheim og Vinje sokn. Som finn stad på den gamle kongevegen frå Oppheim  Vinje. Møt ved Oppheim kyrkje 12. september kl 14:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

Oppstart bornekor

Oppstart bornekor

Torsdag 27. august startar Mini/MidiSing med øving frå kl 17:45 til kl 19:00 i Vangskyrkja. Koret er tilpassa born frå 4 år og opp til og med 4. klasse. Song, leik og dans står på planen.  Me ynskjer nye og tidlegare songglade born velkomne!

Les mer..

T1- Babysong

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong i Evanger sokn som finn stad i Evanger kyrkje, oppstart 9. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T1- Babysong

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1 for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje, oppstart 10. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T1- Babysong

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja, oppstart 8. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss

Fyrstkomande sundag, 30. august, gjer kyrkjelydane i Voss noko dei ikkje har gjort før: dei ynskjer velkomen til ei felles kyrkjelydssamling for alle sokna i Voss og Vossestrand, altså Oppheim, Vinje, Evanger/Bolstad, Raundalen og Voss.

Les mer..

T3 og T4- Undretur og Barnebibel

Publisert dato: 03.09.2015

T3 og T4- Undretur og Barnebibel
No sender me ut invitasjonar til T3 og T4- undretur og barnebibel i Evanger sokn som finn stad i Evanger kyrkje 20. september kl 10:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og 2011 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T9- Pilegrimstur

Publisert dato: 03.09.2015

T9- Pilegrimstur
No sender me ut invitasjonar til T9- Pilegrimstur for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Prestegardsmoen 19. september. Møt ved Olavskrossen bak Vonheim kl 14:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T3- Undretur

Publisert dato: 03.09.2015

T3- Undretur
No sender me ut invitasjonar til T3- Undretur i Voss sokn som finn stad i Vangskyrkja 19. september, kl 10:30 og kl 12:30.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T4- Barnebibelen

Publisert dato: 29.08.2015

T4- Barnebibelen
No sender me ut invitasjonar til T4- Barnebibelen i Voss sokn som finn stad I Vonheim og Vangskyrkja 13. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår i 2011 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T9- Pilegrimstur

Publisert dato: 29.08.2015

T9- Pilegrimstur
No sender me ut invitasjonar til T9- Pilegrimstur for Oppheim og Vinje sokn. Som finn stad på den gamle kongevegen frå Oppheim  Vinje. Møt ved Oppheim kyrkje 12. september kl 14:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

Oppstart bornekor

Publisert dato: 25.08.2015

Oppstart bornekor
Torsdag 27. august startar Mini/MidiSing med øving frå kl 17:45 til kl 19:00 i Vangskyrkja. Koret er tilpassa born frå 4 år og opp til og med 4. klasse. Song, leik og dans står på planen.  Me ynskjer nye og tidlegare songglade born velkomne!
Les meir..

T1- Babysong

Publisert dato: 24.08.2015

T1- Babysong
No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong i Evanger sokn som finn stad i Evanger kyrkje, oppstart 9. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T1- Babysong

Publisert dato: 24.08.2015

T1- Babysong
No sender me ut invitasjonar til T1 for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje, oppstart 10. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T1- Babysong

Publisert dato: 24.08.2015

T1- Babysong
No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss og Raundalen sokn som finn stad i Vangskyrkja, oppstart 8. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 1. halvår 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss

Publisert dato: 21.08.2015

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss
Fyrstkomande sundag, 30. august, gjer kyrkjelydane i Voss noko dei ikkje har gjort før: dei ynskjer velkomen til ei felles kyrkjelydssamling for alle sokna i Voss og Vossestrand, altså Oppheim, Vinje, Evanger/Bolstad, Raundalen og Voss.
Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

3. september 2015 | Logg inn | Copyright 2015 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando