T2- Krølletreff

T2- Krølletreff

No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje laurdag 28.mai kl 10:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2014 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

VOSSAKYRKJEMESSA 2016

VOSSAKYRKJEMESSA 2016

«TONAR FRÅ DET HØGE»

Årets utgåve av Vossakyrkjemessa har fått tittelen «Tonar frå det høge» og har fokus på orgelet som instrument og musikkformidlar i kyrkjerommet. Dette er truleg det fyrste året der arrangementet er lagt opp til å gå over 4 dagar: 26.-29. mai. Nytt av året er eit desentralisert tilbod på Oppheim torsdagskvelden.

Les mer..

T2- Krølletreff

Publisert dato: 11.05.2016

T2- Krølletreff

No sender me ut invitasjonar til T2- Krølletreff for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje laurdag 28.mai kl 10:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2014 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

VOSSAKYRKJEMESSA 2016

Publisert dato: 29.04.2016

VOSSAKYRKJEMESSA 2016

«TONAR FRÅ DET HØGE»

Årets utgåve av Vossakyrkjemessa har fått tittelen «Tonar frå det høge» og har fokus på orgelet som instrument og musikkformidlar i kyrkjerommet. Dette er truleg det fyrste året der arrangementet er lagt opp til å gå over 4 dagar: 26.-29. mai. Nytt av året er eit desentralisert tilbod på Oppheim torsdagskvelden.

Les meir..

Fasteaksjon gav over kr. 100.000,-

Publisert dato: 07.04.2016

Fasteaksjon gav over kr. 100.000,-

Pr. 29.03 er sluttresultatet for Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp i Voss kommune kr. 101.364.- Det er berre andre gongen at me såleis passerer 100.000.-  Fyrste gongen var i fjor, då med samla sum kr. 110.460.

Konfirmantane i Voss sokn, medrekna ein frå Raundalen, samla inn i alt kr. 65.004.- I tillegg kom takkoffer til Kirkens Nødhjelp i Vangskyrkja Skirtorsdag med kr. 4.711. På Vossestrand samla konfirmantane inn kr. 20.595 - eit godt resultat! På Evanger/Bolstadøyri vart det samla inn i alt kr. 9.854.- I tillegg kom takkoffer Skirtorsdag med kr. 900. Dette gjev samla sum kr. 10.754, som er rekord der i soknet! Det er i tillegg hjå Kirkens Nødhjelp registrert inn nokre einskildgåver.

Me i kyrkja seier hermed takk for innsatsen til konfirmantar, ein god del foreldre og medarbeidarar elles. Og sjølvsagt: ei varm takk til alle gjevarar!  

 

Ivar Molde.

Les meir..

VÅRBASAR - born hjelper born

Publisert dato: 04.04.2016

VÅRBASAR - born hjelper born

Sundag 10. april kl 16.00 vert det vårbasar i Vonheim. Barnekoret i Vangskyrkja - MiniMidiSing saman med Voss TweenSing skipar til basaren, og syter for både underhaldning og flotte gevintstar.

Det vert kafèsal, åresal og loddbøker. Ta med deg familien og naboen, og hjelp borna å hjelpe andre born; inntekta går til Redd Barna!

Les meir..

BASAR for Misjonsprosjektet i Etiopia

Publisert dato: 31.03.2016

BASAR for Misjonsprosjektet i Etiopia

Det er basar i Prestegarden ved Vangskyrkja etter gudstenesta på sundag 3. april.
Inntekten går til Misjonsprosjektet i Etiopia.

Velkomen!

Les meir..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 18.03.2016

Sundagsskule på Vangen

Me har sundagsskule i Kyrkjetunet nokre sundagar kvart semester. Her finn du oversikta over datoane våren 2016.

Les meir..

Konsert med kor og korps

Publisert dato: 01.03.2016

Konsert med kor og korps

 «Messingklang med jubelsong»

Konsert i  Vangskyrkja onsdag 9. mars kl 1930
 

Medverkande:

  • Evanger Musikklag, dir. Thomas Nøkling
  • Voss kantori, dir. Magnus Kløften
  • Frode R. Vik, tangentar
  • Gjestesolist: Hege Eide Vik, song
  • Konferansier: Bengt Arvidsson

 

Billettpris: 150,-/u. 18 år fritt tilgjenge. Billettsal ved inngangen frå 1900

Arrangør: Evanger Musikklag & VOK

Les meir..

GOODWILL-KONSERT I VANGSKYRKJA ONSDAG 17. FEBRUAR

Publisert dato: 09.02.2016

GOODWILL-KONSERT I VANGSKYRKJA ONSDAG 17. FEBRUAR

Onsdag 17. februar går startskotet for innsamlingsaksjonen til nytt flygel i Vangskyrkja. Ei rekkje aktørar stiller opp gratis for å markera at me alle ynskjer å få på plass eit nytt flygel til «storstova» på Voss.

Les meir..

Eldretreff i Vonheim

Publisert dato: 05.02.2016

Eldretreff i Vonheim

Tysdag 9. februar kl 14:00–16:00.

Føredrag med tidlegare prost Knut A. Knudsen.
Andakt og allsong.

Det vert servert betasuppe, kaffi og kaker.
Matpengar kr. 50,-

Har du behov for skyss, ta kontakt tlf. 56 52 38 80.


DEN NORSKE KYRKJA
Voss sokneråd

Velkomen til ei hyggeleg samkome!

Les meir..

Gåver til asylborna på jolafta

Publisert dato: 22.12.2015

Gåver til asylborna på jolafta

Me tek imot jolegåver til asylborna på Voss ved den fyrste gudstenesta på jolafta (kl. 14:00). Gåver kan og leverast på kyrkjekontoret 23. desember (kl. 9-13).

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

25. mai 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando