Voss kyrkjelege fellesråd > Framside
 


T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

Topp secret!!!

Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtteåringane frå Oppheim og Vinje sokn og deira føresette...

6. mars er Oppheim kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle åtteåringane må finne fram lommelykter og førstørringsglas, og vere med på å vere tårnagentar og løyse dei uforståelege mysteria i kyrkja. Agentane møter i kyrkja kl. 17:00, og føresette er inviterte til oppklaringsmøte kl. 19:30- 20:00. Då skal me finne ut om borna har løyst mysteria og klart å hjulpe oss ut av krisa i kyrkja.  

Me har sendt ut invitasjonar til alle born fødd i 2012, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn

Topp secret!!!

Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtte- og niåringane frå Evanger sokn og deira føresette...

11. mars er Evanger kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle åtte- og niåringar må finne fram lommelykter og førstørringsglas, og vere med på å vere tårnagentar og løyse dei uforståelege mysteria i kyrkja. Agentane møter i kyrkja kl. 17:00, og føresette er inviterte til oppklaringsmøte kl. 19:30- 20:00. Då skal me finne ut om borna har løyst mysteria og klart å hjulpe oss ut av krisa i kyrkja.  

Me har sendt ut invitasjonar til alle born fødd i 2011 og 2012, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

Seniortreff i Vonheim våren 2020

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat.
Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers.

No er datoane for våren klare.

Les mer..

Sorggruppe våren 2020

Vi startar opp ny sorggruppe Prestegarden/Kyrkjetunet på Voss.

I sorggruppa vil det vera frå 4-8 deltakarar, og gå over 10 kveldar.

Gruppa kjem saman for å dela erfaringar og opplevingar etter å ha mista ein av sine næraste – og slik  kan vera til hjelp og støtte for kvarandre.

Dersom du/de ynskjer å delta i sorggruppe eller ynskjer meir informasjon, kan du ta kontakt med:

 

Diakon :Sigrid Djukastein Mala på tlf. 478 49 134  eller

Sokneprest : Cato Torsvik tlf. 97423459

Les mer..

Kyrkjelyden si besøksteneste

Kyrkjelydens besøksteneste er ei stor gruppe frivillige som besøker mennesker som bur heime og som har meldt inn at dei ynskjer besøk av nokon fast. Besøkstenesta er for deg som bur heime, og ikkje lengre kjem deg ut så mykje på eigehand, og det kan verta lange dagar. 

Besøksvener vert kursa, får fagleg påfyll og oppfølging av diakonen. Besøksvener har teieplikt.

 

Les mer..

MILK-kurs 2019-2020

I desse dagar tek me i mot påmelding til MILK-kurs. Dette er eit leiarkurs for 10.-klassingar. MILK står for MIni Leiar Kurs.

Les mer..

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilknyting til dei kommunale vallokala.

Valdeltakinga i nesten alle sokn har gått litt ned sidan førre val, i 2015. Berre Raundalen har auka den prosentvise deltakinga. Som oversikta under syner, er det også skilnad mellom deltakinga i soknerådsvalet, og i deltakinga til bispedømerådsvalet. I Voss sokn har bispedømerådsvalet større oppslutnad enn soknerådsvalet. Totalt sett er likevel valdeltakinga lik i begge vala, med 12%.

Les mer..

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les mer..

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Frå 1. oktober 2018 får ikkje Den norske kyrkja lenger vite når medlemer får born. Ei 400 år gamal ordning vert oppheva, og med dette kan ikkje kyrkja lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødde.

Les mer..

Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Les mer..

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

Publisert dato: 25.02.2020

T8 Tårnagent for Oppheim og Vinje sokn

Topp secret!!!

Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtteåringane frå Oppheim og Vinje sokn og deira føresette...

6. mars er Oppheim kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle åtteåringane må finne fram lommelykter og førstørringsglas, og vere med på å vere tårnagentar og løyse dei uforståelege mysteria i kyrkja. Agentane møter i kyrkja kl. 17:00, og føresette er inviterte til oppklaringsmøte kl. 19:30- 20:00. Då skal me finne ut om borna har løyst mysteria og klart å hjulpe oss ut av krisa i kyrkja.  

Me har sendt ut invitasjonar til alle born fødd i 2012, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn

Publisert dato: 25.02.2020

T8/ T9 Tårnagent for Evanger sokn

Topp secret!!!

Denne informasjonen er strengt hemmeleg for alle utanom åtte- og niåringane frå Evanger sokn og deira føresette...

11. mars er Evanger kyrkje fyllt med skattar og gåter. Alle åtte- og niåringar må finne fram lommelykter og førstørringsglas, og vere med på å vere tårnagentar og løyse dei uforståelege mysteria i kyrkja. Agentane møter i kyrkja kl. 17:00, og føresette er inviterte til oppklaringsmøte kl. 19:30- 20:00. Då skal me finne ut om borna har løyst mysteria og klart å hjulpe oss ut av krisa i kyrkja.  

Me har sendt ut invitasjonar til alle born fødd i 2011 og 2012, som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

Seniortreff i Vonheim våren 2020

Publisert dato: 17.09.2019

Seniortreff i Vonheim våren 2020

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat.
Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers.

No er datoane for våren klare.

Les meir..

Sorggruppe våren 2020

Publisert dato: 04.02.2020

Sorggruppe våren 2020

Vi startar opp ny sorggruppe Prestegarden/Kyrkjetunet på Voss.

I sorggruppa vil det vera frå 4-8 deltakarar, og gå over 10 kveldar.

Gruppa kjem saman for å dela erfaringar og opplevingar etter å ha mista ein av sine næraste – og slik  kan vera til hjelp og støtte for kvarandre.

Dersom du/de ynskjer å delta i sorggruppe eller ynskjer meir informasjon, kan du ta kontakt med:

 

Diakon :Sigrid Djukastein Mala på tlf. 478 49 134  eller

Sokneprest : Cato Torsvik tlf. 97423459

Les meir..

Kyrkjelyden si besøksteneste

Publisert dato: 17.09.2019

Kyrkjelyden si besøksteneste

Kyrkjelydens besøksteneste er ei stor gruppe frivillige som besøker mennesker som bur heime og som har meldt inn at dei ynskjer besøk av nokon fast. Besøkstenesta er for deg som bur heime, og ikkje lengre kjem deg ut så mykje på eigehand, og det kan verta lange dagar. 

Besøksvener vert kursa, får fagleg påfyll og oppfølging av diakonen. Besøksvener har teieplikt.

 

Les meir..

MILK-kurs 2019-2020

Publisert dato: 13.09.2019

MILK-kurs 2019-2020

I desse dagar tek me i mot påmelding til MILK-kurs. Dette er eit leiarkurs for 10.-klassingar. MILK står for MIni Leiar Kurs.

Les meir..

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Publisert dato: 12.09.2019

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilknyting til dei kommunale vallokala.

Valdeltakinga i nesten alle sokn har gått litt ned sidan førre val, i 2015. Berre Raundalen har auka den prosentvise deltakinga. Som oversikta under syner, er det også skilnad mellom deltakinga i soknerådsvalet, og i deltakinga til bispedømerådsvalet. I Voss sokn har bispedømerådsvalet større oppslutnad enn soknerådsvalet. Totalt sett er likevel valdeltakinga lik i begge vala, med 12%.

Les meir..

Verdidebatt i Voss kulturhus

Publisert dato: 29.07.2019

Verdidebatt i Voss kulturhus

Kristent Kontaktforum arrangerer, i samarbeid med Voss Bibliotek, ein verdidebatt med samfunnsbyggjande fokus under hovudoverskrifta: «Kva gjer lokalsamfunnet vårt til eit godt samfunn?». Alle partia som har valliste i kommunevalet for Voss herad er invitert til å delta, tysdag 20.august kl. 19.00 – 20.30.

Debatten vil ha eit samfunnsbyggjande fokus, med aktuelle temaer som blant anna; oppvekst, helse og omsorg, klima og miljø, og frivilligheit

Les meir..

Konfirmant 2020?

Publisert dato: 21.05.2019

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les meir..

Konfirmant 2020

Publisert dato: 29.03.2019

Konfirmant 2020

Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalender

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando