Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Sommaren 2019 vert Vangskyrkja open for besøk og omvising i perioden 18. juni - 17. august. // The church will be open to visitors and guided tours between june 18th and august 17th.

Opningstider // Opening hours:

  • Måndag/Monday: Stengd/Closed
  • Tysdag/Tuesday - Laurdag/Saturday: 10 - 16 / 10am - 16pm
  • Sundag/Sunday: Gudsteneste/Mass kl 11 / 11am

Me gjer merksam på at kyrkja vert stengd for turistar ved gravferd eller vigslar i opningstida. Dette vert skilta på utsida. // Please note that the church will be closed for tourists in occation of funerals or weddings within the opening hours. This will be notified outside the church.

Kvar onsdag kl 14 vert det konsert i kyrkja. Sjå eigen artikkel om dette.  // Every wednesday at 14pm there will be a concert in the church. Information on this in separate article on this website.

Les mer..

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Me samarbeider også dette året med stiftinga Musica Nord i Bergen. Dei 3 konsertane dette gjeld er på dato 24.07., 07.08. og 14.08.

Teknisk arrangør er Voss sokn. Kunstnarleg ansvarleg er Magnus Kløften. Som tidlegare år vert alle konsertane på onsdagar klokka 1400. Det er fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn. Dei aller fleste konsertane har ei lengd på ca. 30-40 minutt.

Les mer..

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les mer..

Vossakyrkjemessa 26. mai 2019 - "..med eit Fadervår i pakt"

Det er mai. Det er fint ver, om enn litt kaldt i år, og Vossakyrkjemesse tid. Siste helga i mai er fast for denne opplevinga i Vangskyrkja. Våren er ei fin ramme om arrangementet. Tema i år er:» …med eit Fadervår i pakt»

I år har nemnda korta inn Vossakyrkjemessa til ein dag, og det vert ein festdag. Dagen er søndag 26.mai.

Klokka 11 vert det gudsteneste i Vangskyrkja, ved Arild Hellesøy og Ragnar Tesdal. VOK deltek med song. Dette er også siste gudstenesta til kantor Magnus Kløften, som avsluttar si teneste på Voss ved utgangen av mai. Kyrkjelyden får høve til å ta avskil med kantoren i og etter gudstenesta, under kyrkjekaffien.

 Om kvelden kl. 19.00 vert det konsert med Bækkalokket i Vangskyrkja. Da er det høve til eit gjensyn og gjenhør med ein kjær prest, som nok ein god del vossingar kjenner, Ragnar Tesdal.

Les mer..

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Bjørgvin bispedømme og Travelnet i samarbeid med den norske ambassaden i Irland, arrangerer tur til Irland 30. september - 5. oktober 2019.

Les mer..

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei vert leverte, vil dei verte publiserte her.

Les mer..

Konfirmant 2020

Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her.

Les mer..

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Frå 1. oktober 2018 får ikkje Den norske kyrkja lenger vite når medlemer får born. Ei 400 år gamal ordning vert oppheva, og med dette kan ikkje kyrkja lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødde.

Les mer..

Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Les mer..

Er du ein av våre nye besøksvener?

Har du ledig tid til å vere i lag med nokon andre? Kan du tenke deg å beøka eit anna menneske fast? Gå tur, handle i lag med, gå på kafe, sittje i solveggen å prate med, skifte lyspærer for, strikke eller kanskje spikke i lag med. Da kan det henda du er ein av dei nye besøksvenene på Voss. Klikk deg vidare for å finna ut meir.

Les mer..

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Publisert dato: 11.06.2019

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Sommaren 2019 vert Vangskyrkja open for besøk og omvising i perioden 18. juni - 17. august. // The church will be open to visitors and guided tours between june 18th and august 17th.

Opningstider // Opening hours:

  • Måndag/Monday: Stengd/Closed
  • Tysdag/Tuesday - Laurdag/Saturday: 10 - 16 / 10am - 16pm
  • Sundag/Sunday: Gudsteneste/Mass kl 11 / 11am

Me gjer merksam på at kyrkja vert stengd for turistar ved gravferd eller vigslar i opningstida. Dette vert skilta på utsida. // Please note that the church will be closed for tourists in occation of funerals or weddings within the opening hours. This will be notified outside the church.

Kvar onsdag kl 14 vert det konsert i kyrkja. Sjå eigen artikkel om dette.  // Every wednesday at 14pm there will be a concert in the church. Information on this in separate article on this website.

Les meir..

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Publisert dato: 11.06.2019

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Me samarbeider også dette året med stiftinga Musica Nord i Bergen. Dei 3 konsertane dette gjeld er på dato 24.07., 07.08. og 14.08.

Teknisk arrangør er Voss sokn. Kunstnarleg ansvarleg er Magnus Kløften. Som tidlegare år vert alle konsertane på onsdagar klokka 1400. Det er fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn. Dei aller fleste konsertane har ei lengd på ca. 30-40 minutt.

Les meir..

Konfirmant 2020?

Publisert dato: 21.05.2019

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les meir..

Vossakyrkjemessa 26. mai 2019 - "..med eit Fadervår i pakt"

Publisert dato: 16.05.2019

Vossakyrkjemessa 26. mai 2019 - "..med eit Fadervår i pakt"

Det er mai. Det er fint ver, om enn litt kaldt i år, og Vossakyrkjemesse tid. Siste helga i mai er fast for denne opplevinga i Vangskyrkja. Våren er ei fin ramme om arrangementet. Tema i år er:» …med eit Fadervår i pakt»

I år har nemnda korta inn Vossakyrkjemessa til ein dag, og det vert ein festdag. Dagen er søndag 26.mai.

Klokka 11 vert det gudsteneste i Vangskyrkja, ved Arild Hellesøy og Ragnar Tesdal. VOK deltek med song. Dette er også siste gudstenesta til kantor Magnus Kløften, som avsluttar si teneste på Voss ved utgangen av mai. Kyrkjelyden får høve til å ta avskil med kantoren i og etter gudstenesta, under kyrkjekaffien.

 Om kvelden kl. 19.00 vert det konsert med Bækkalokket i Vangskyrkja. Da er det høve til eit gjensyn og gjenhør med ein kjær prest, som nok ein god del vossingar kjenner, Ragnar Tesdal.

Les meir..

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Publisert dato: 07.05.2019

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Bjørgvin bispedømme og Travelnet i samarbeid med den norske ambassaden i Irland, arrangerer tur til Irland 30. september - 5. oktober 2019.

Les meir..

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Publisert dato: 29.04.2019

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei vert leverte, vil dei verte publiserte her.

Les meir..

Konfirmant 2020

Publisert dato: 29.03.2019

Konfirmant 2020

Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her.

Les meir..

​TV-Aksjonen 21. oktober: Mindre åleine saman

Publisert dato: 13.09.2018

​TV-Aksjonen 21. oktober: Mindre åleine saman

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom TV-aksjonen i år skal vi skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Pengane som blir samla inn skal skape 700.000 møte mellom menneske. Kyrkja støttar aksjonen gjennom å samle inn takkoffer i kyrkjene der det er gudsteneste denne sundagen.

Les meir..

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Publisert dato: 04.10.2018

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Frå 1. oktober 2018 får ikkje Den norske kyrkja lenger vite når medlemer får born. Ei 400 år gamal ordning vert oppheva, og med dette kan ikkje kyrkja lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødde.

Les meir..

Ope møte, 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Publisert dato: 02.10.2018

Ope møte, 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Korleis ynskjer du at kyrkja på Voss skal vera? Kva kan kyrkja bidra med for at du skal kunne vokse i trua og oppleve eit fellesskap det er godt å vera i? Kyrkja, i samarbeid med Voss KFUK/M, skipar no til ei samling der me saman drøftar desse spørsmåla. Har du tankar eller innspel eller vil du vera med på samtalen? Alle er hjarteleg velkomne!

 

Det vert ost og kjeks, og god prat.

Tid og stad: 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

19. juli 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando