Gud sett nedenfra: Tomasmesse med Biskop emeritus Erling Pettersen

Biskop emeritus Erling Pettersen kjem i Vangskyrkja og talar i Tomasmessa 21.mai kl.19.30.

Les mer..

"Med harpe og klang" - konsert i Vangskyrkja 25. mai kl 18

Arrangementet er eit samarbeid Universitetet i Bergen i samband med seminar på Voss 25.-26.05.: «Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen». Professorane Gunnstein Akselberg og Alf Tore Hommedal deltek, saman med ei rekkje andre føredragshaldarar.

Konserten fredag kveld er klokka 1800 og har fått tittelen «Med harpe og klang». Medlemmer frå Trio Vanjolo; Laila Kolve og Einar Mjølsnes høyrer me i samspel med harpist Kjersti Beate Vindal. Også Alf Tore Hommedal tek del med song her.

Les mer..

Vossakyrkjemessa 1. -3. juni

Under årets vossakyrkjemesse vil Eyvind Skeie vitja nokre skuleklassar på Voss fredag 1. juni på dagtid. Fredag kveld vert det salmekveld i Vangskyrkja.
Laurdag 2. juni: Foredrag og kulturelle innslag i biblioteket, Voss kulturhus.
Sundag 3. juni: festgudsteneste i Vangskyrkja.
Heile programmet finn du ved å trykke "leis meir".

 

Les mer..

Besøksven

Me har no ei flott gruppe med besøksvener, men det er behov for  fleire!  Unge, vaksne, pensjonistar!!

Har du litt tid til overs ?- del den med andre!  Nokon ventar på deg! Du vil få kurs og oppfyljing.

Har du spørsmål ta kontakt med diakonen 47849134

Les mer..

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Vangskyrkja fekk i 2017 tildelt kr 2 250 000,- i midlar frå staten, som skal verte nytta til utvendes reparasjon av fuger i støttepillarane på kyrkja. Midlane kjem frå «Kirkerestaurering»– tiltakspakka.

«Regjeringen foreslår å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til istandsetting av fredete og verneverdige kirker på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet er del av en tiltakspakke mot økt ledighet.»

Saman med åtte andre kyrkjer fekk Vangskyrkja tildelt denne summen. Tildelinga skjer på  vilkår av at arbeidet vert utført innan 30.juni 2018.

Les mer..

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd til seniortreff i Vonheim.

Her møtes me til kulturelt program og eit godt måltid mat. Til allsong og sosialt samvær!

Har du behov for skyss er det berre å ringe 47 84 91 34 så har me skysskar som kan henta og bringa deg!

Tidspunkt:12.00-14.30

Pris: kr. 100,-

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Me treng fleire leiarar om me skal få til sundagsskule på Vangen neste år. Me har både hus og gode hjelpemiddel, men treng folk til å leia dette. Alle som likar sundagsskule kan vera med som leiar. Om du er femten, femti eller åttifem er ikkje viktig. Det viktigaste er at du kan tenkje deg å vera i lag med borna og fortelja frå Bibelen, laga noko, leika, prata og synge.

Og tidspunkt kan godt diskuterast. Det må ikkje vere på sundagar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret (56 52 38 80) eller Turid Fjose (4140180326) om du kan tenkje deg å vera med.

 

Les mer..

Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Les mer..

Er du ein av våre nye besøksvener?

Har du ledig tid til å vere i lag med nokon andre? Kan du tenke deg å beøka eit anna menneske fast? Gå tur, handle i lag med, gå på kafe, sittje i solveggen å prate med, skifte lyspærer for, strikke eller kanskje spikke i lag med. Da kan det henda du er ein av dei nye besøksvenene på Voss. Klikk deg vidare for å finna ut meir.

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Besøkstenesta

Kyrkjelyden driv ei organisert besøksteneste i bygda, og er for deg som  ynskjer meir sosial kontakt, eller ein å gå ein tur saman med ein som har TID. Besøksvenen kjem fast etter avtale og har teieplikt.

Les mer..

Gud sett nedenfra: Tomasmesse med Biskop emeritus Erling Pettersen

Publisert dato: 18.05.2018

Gud sett nedenfra: Tomasmesse med Biskop emeritus Erling Pettersen

Biskop emeritus Erling Pettersen kjem i Vangskyrkja og talar i Tomasmessa 21.mai kl.19.30.

Les meir..

"Med harpe og klang" - konsert i Vangskyrkja 25. mai kl 18

Publisert dato: 16.05.2018

"Med harpe og klang" - konsert i Vangskyrkja 25. mai kl 18

Arrangementet er eit samarbeid Universitetet i Bergen i samband med seminar på Voss 25.-26.05.: «Voss som region og Vangen som regionsenter i mellomalderen». Professorane Gunnstein Akselberg og Alf Tore Hommedal deltek, saman med ei rekkje andre føredragshaldarar.

Konserten fredag kveld er klokka 1800 og har fått tittelen «Med harpe og klang». Medlemmer frå Trio Vanjolo; Laila Kolve og Einar Mjølsnes høyrer me i samspel med harpist Kjersti Beate Vindal. Også Alf Tore Hommedal tek del med song her.

Les meir..

Vossakyrkjemessa 1. -3. juni

Publisert dato: 09.05.2018

Vossakyrkjemessa 1. -3. juni

Under årets vossakyrkjemesse vil Eyvind Skeie vitja nokre skuleklassar på Voss fredag 1. juni på dagtid. Fredag kveld vert det salmekveld i Vangskyrkja.
Laurdag 2. juni: Foredrag og kulturelle innslag i biblioteket, Voss kulturhus.
Sundag 3. juni: festgudsteneste i Vangskyrkja.
Heile programmet finn du ved å trykke "leis meir".

 

Les meir..

Besøksven

Publisert dato: 04.04.2018

Besøksven

Me har no ei flott gruppe med besøksvener, men det er behov for  fleire!  Unge, vaksne, pensjonistar!!

Har du litt tid til overs ?- del den med andre!  Nokon ventar på deg! Du vil få kurs og oppfyljing.

Har du spørsmål ta kontakt med diakonen 47849134

Les meir..

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Publisert dato: 24.01.2018

Restaureringsarbeid på Vangskyrkja

Vangskyrkja fekk i 2017 tildelt kr 2 250 000,- i midlar frå staten, som skal verte nytta til utvendes reparasjon av fuger i støttepillarane på kyrkja. Midlane kjem frå «Kirkerestaurering»– tiltakspakka.

«Regjeringen foreslår å bevilge et ekstraordinært tilskudd på 25 millioner kroner til istandsetting av fredete og verneverdige kirker på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet er del av en tiltakspakke mot økt ledighet.»

Saman med åtte andre kyrkjer fekk Vangskyrkja tildelt denne summen. Tildelinga skjer på  vilkår av at arbeidet vert utført innan 30.juni 2018.

Les meir..

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Publisert dato: 05.09.2017

Seniortreff/eldretreff i Vonheim våren 2018

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd til seniortreff i Vonheim.

Her møtes me til kulturelt program og eit godt måltid mat. Til allsong og sosialt samvær!

Har du behov for skyss er det berre å ringe 47 84 91 34 så har me skysskar som kan henta og bringa deg!

Tidspunkt:12.00-14.30

Pris: kr. 100,-

Les meir..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 21.11.2017

Sundagsskule på Vangen

Me treng fleire leiarar om me skal få til sundagsskule på Vangen neste år. Me har både hus og gode hjelpemiddel, men treng folk til å leia dette. Alle som likar sundagsskule kan vera med som leiar. Om du er femten, femti eller åttifem er ikkje viktig. Det viktigaste er at du kan tenkje deg å vera i lag med borna og fortelja frå Bibelen, laga noko, leika, prata og synge.

Og tidspunkt kan godt diskuterast. Det må ikkje vere på sundagar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret (56 52 38 80) eller Turid Fjose (4140180326) om du kan tenkje deg å vera med.

 

Les meir..

Vipps i Vangskyrkja

Publisert dato: 03.10.2017

Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Les meir..

Er du ein av våre nye besøksvener?

Publisert dato: 20.09.2017

Er du ein av våre nye besøksvener?

Har du ledig tid til å vere i lag med nokon andre? Kan du tenke deg å beøka eit anna menneske fast? Gå tur, handle i lag med, gå på kafe, sittje i solveggen å prate med, skifte lyspærer for, strikke eller kanskje spikke i lag med. Da kan det henda du er ein av dei nye besøksvenene på Voss. Klikk deg vidare for å finna ut meir.

Les meir..

Kyrkja si besøksteneste

Publisert dato: 05.09.2017

Kyrkja si besøksteneste

Besøkstenesta

Kyrkjelyden driv ei organisert besøksteneste i bygda, og er for deg som  ynskjer meir sosial kontakt, eller ein å gå ein tur saman med ein som har TID. Besøksvenen kjem fast etter avtale og har teieplikt.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

23. mai 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando