Sundagsskule på Vangen

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen på Vangen startar opp att sundag 18. september.​

Her finn du oversikt over datoane hausten 2016.

 

Les mer..

T3-T4- undretur og barnebibel

T3-T4- undretur og barnebibel

No sender me ut invitasjonar til T3 og T4 undretur, utdeling av kyrkjebilete og barnebibel i Evanger sokn som finn stad i Bolstadøyri bedehus 02. oktober kl 10:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og 2013 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

T1- Babysong

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen og Evanger sokn som finn stad Vangskyrkja oppstart 27. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår 2016 for Voss og Raundalen sokn. Og for Evanger, born fødd 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016. Som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Invitasjon til MILK-kurs for 10.klassingar

Invitasjon til MILK-kurs for 10.klassingar

MILK står for MIniLeiarKurs og er utvikla av Norges KFUK-KFUM for å utvikle unge leiarar til klubb, Ten Sing og anna barne- og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmantar med vidare i kyrkjelyden sitt arbeid.

 

For sjekke år på rad vil Voss kyrkjelyd og Voss KFUK-KFUM tilby MILK-kurs for 10. klassingar.

Les mer..

Oppstart av ny sorggruppe

Oppstart av ny sorggruppe

Treng du litt støtte i gjenom ein tung periode? Me startar opp med ny sorggruppe i september/oktober.
Her kan me dela erfaringar og opplevingar etter å ha mista ein av våre næraste – der kan me vera til hjelp og støtte for kvarandre.
Gruppa vil møtes 10 kveldar.
Ta gjere kontakt om du trur det kan være noko for deg!

Diakon Sigrid Djukastein Mala på tlf. 478 49 134 eller sokneprest Ivar Bu Larssen på tlf. 977 09 377.

Les mer..

T1- Babysong

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje, oppstart 8.september kl 10:30. Baybysong går over 7 torsdagar.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les mer..

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Barnekoret på Vossestrand og Mini/MidiSing slår seg saman og øver i lag i Vangskyrkja og i Vinje kyrkje. Øvingane vert torsdagar kl 17:30 - 18:45. Fyrste øving i Vangskyrja torsdag 25. august. For meir informasjon kontakt, Åshild, 952 98 681 eller Ellen Marie, 980 64 594.

 

Les mer..

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Helene Bøksle gjestar Voss for første gong 8. september saman med dei flotte musikarane Torbjørn Økland og Helge Lilletvedt. Økland såg me sist då han var med på Tingingsverket til broren Nils under årets Vossas Jazz. Denne trioen har eit spesielt musikalsk særpreg, og det vert nok ei vakker konsertoppleving i Vangskyrkja denne torsdagskvelden.

Les mer..

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Frå og med 15. august kan ein sjølv sjekke sin medlemsstatus i kyrkja, samt melda seg inn og ut elektronisk.
 

https://kyrkja.no/medlem

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 16.09.2016

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen på Vangen startar opp att sundag 18. september.​

Her finn du oversikt over datoane hausten 2016.

 

Les meir..

T3-T4- undretur og barnebibel

Publisert dato: 14.09.2016

T3-T4- undretur og barnebibel

No sender me ut invitasjonar til T3 og T4 undretur, utdeling av kyrkjebilete og barnebibel i Evanger sokn som finn stad i Bolstadøyri bedehus 02. oktober kl 10:00
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og 2013 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

T1- Babysong

Publisert dato: 14.09.2016

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Voss, Raundalen og Evanger sokn som finn stad Vangskyrkja oppstart 27. september.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår 2016 for Voss og Raundalen sokn. Og for Evanger, born fødd 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016. Som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Invitasjon til MILK-kurs for 10.klassingar

Publisert dato: 06.09.2016

Invitasjon til MILK-kurs for 10.klassingar

MILK står for MIniLeiarKurs og er utvikla av Norges KFUK-KFUM for å utvikle unge leiarar til klubb, Ten Sing og anna barne- og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets konfirmantar med vidare i kyrkjelyden sitt arbeid.

 

For sjekke år på rad vil Voss kyrkjelyd og Voss KFUK-KFUM tilby MILK-kurs for 10. klassingar.

Les meir..

Oppstart av ny sorggruppe

Publisert dato: 02.09.2016

Oppstart av ny sorggruppe

Treng du litt støtte i gjenom ein tung periode? Me startar opp med ny sorggruppe i september/oktober.
Her kan me dela erfaringar og opplevingar etter å ha mista ein av våre næraste – der kan me vera til hjelp og støtte for kvarandre.
Gruppa vil møtes 10 kveldar.
Ta gjere kontakt om du trur det kan være noko for deg!

Diakon Sigrid Djukastein Mala på tlf. 478 49 134 eller sokneprest Ivar Bu Larssen på tlf. 977 09 377.

Les meir..

T1- Babysong

Publisert dato: 24.08.2016

T1- Babysong

No sender me ut invitasjonar til T1- Babysong for Oppheim og Vinje sokn som finn stad i Oppheim kyrkje, oppstart 8.september kl 10:30. Baybysong går over 7 torsdagar.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2. halvår 2015 og 1. halvår 2016 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Kyrkja si besøksteneste

Publisert dato: 23.08.2016

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les meir..

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Publisert dato: 22.08.2016

MiniMidiSing, barnekoret for alle borna på Voss.

Barnekoret på Vossestrand og Mini/MidiSing slår seg saman og øver i lag i Vangskyrkja og i Vinje kyrkje. Øvingane vert torsdagar kl 17:30 - 18:45. Fyrste øving i Vangskyrja torsdag 25. august. For meir informasjon kontakt, Åshild, 952 98 681 eller Ellen Marie, 980 64 594.

 

Les meir..

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Publisert dato: 17.08.2016

Helene Bøksle i Vangskyrkja 8. september

Helene Bøksle gjestar Voss for første gong 8. september saman med dei flotte musikarane Torbjørn Økland og Helge Lilletvedt. Økland såg me sist då han var med på Tingingsverket til broren Nils under årets Vossas Jazz. Denne trioen har eit spesielt musikalsk særpreg, og det vert nok ei vakker konsertoppleving i Vangskyrkja denne torsdagskvelden.

Les meir..

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Publisert dato: 12.08.2016

Sjølvbetjening i medlemsregisteret

Frå og med 15. august kan ein sjølv sjekke sin medlemsstatus i kyrkja, samt melda seg inn og ut elektronisk.
 

https://kyrkja.no/medlem

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

24. september 2016 | Logg inn | Copyright 2016 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando