T8 Tårnagent på Vossestrand

T8 Tårnagent på Vossestrand

11.04.2014 sender me ut invitasjonar til T8 Tårnagent i Oppheim kyrkje, for Oppheim og Vinje sokn.
Invitasjonen blir sendt til alle fødde i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem av Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vere med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

T7 Borna sin påskefest

T7 Borna sin påskefest

9.april vart det sendt ut invitasjonar til T7 Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn.
Invitasjonen blir sendt til alle fødde i 2007 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vere med – ta kontakt!
Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

Ny konfirmantpost

Ny konfirmantpost

I konfirmantposten sendt i mars 2014 finn de informasjon om mykje av det som skal skje fram til konfirmasjonen. Her er felles undervising, foreldre- og konfirmantmøte og øvingstider rett før konfirmasjon.

Les meir..

T8 Tårnagent på Vossestrand

Publisert dato: 31.03.2014

T8 Tårnagent på Vossestrand
11.04.2014 sender me ut invitasjonar til T8 Tårnagent i Oppheim kyrkje, for Oppheim og Vinje sokn.
Invitasjonen blir sendt til alle fødde i 2006 og som er døypte eller born av eit medlem av Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vere med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

T7 Borna sin påskefest

Publisert dato: 11.04.2014

T7 Borna sin påskefest
9.april vart det sendt ut invitasjonar til T7 Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn.
Invitasjonen blir sendt til alle fødde i 2007 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vere med – ta kontakt!
Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.
Les meir..

Strategidokument for Voss sokn

Publisert dato: 04.04.2014

Strategidokument for Voss sokn

Voss sokn har vore med i prosjektet kyrkjelydsutvikling i folkekyrkja, og er denne våren i avsluttande fase. I dette arbeidet har styringsgruppa i samarbeid med Voss sokneråd og staben laga eit strategidokument, som du kan lesa her.

Les meir..

Ny konfirmantpost

Publisert dato: 17.03.2014

Ny konfirmantpost
I konfirmantposten sendt i mars 2014 finn de informasjon om mykje av det som skal skje fram til konfirmasjonen. Her er felles undervising, foreldre- og konfirmantmøte og øvingstider rett før konfirmasjon.
Les meir..

Vossestrand: Festgudsteneste i høve grunnlovsjubiléet

Publisert dato: 26.02.2014

Vossestrand: Festgudsteneste i høve grunnlovsjubiléet

Sundag 2.mars vert det festgudsteneste i Vinje kyrkje.

Sist sundag var den nasjonale oppstartinga av 200årsjubiléet for Grunnlova med markering i alle gudstenester. Sidan det ikkje var gudsteneste på Vossestrand denne sundagen, vil dette verta markert komande sundag, 2.mars, i Vinje kyrkje. Også i 1814 var det slik at om det ikkje var gudsteneste den 23.februar, så skulle ein samlast til ekstraordinær bønedag for land og folk så snart som mogleg.

Les meir..

Grunnlovsjubileet i Vangskyrkja

Publisert dato: 19.02.2014

Grunnlovsjubileet i Vangskyrkja
Komande sundag (23. februar) skal vi markera grunnlovsjubileet i Vangskyrkja. Vi markerer at det er 200 år sidan valet på representantar til Riksforsamlinga.
Les meir..

Ny heimeside

Publisert dato: 07.02.2014

Ny heimeside

Voss Kyrkjelege Fellesråd har utarbeida ei ny heimeside.

Den nye sida har nytt design som me vonar de vil lika. Han har litt annleis meny og navigering enn den gamle, og det er tatt høgde for bruk av nettbrett. 
Me ynskjer å bruke nettsida til å formidle ny og viktig informasjon framover.

Sida er fortsatt under utvikling...

Les meir..

Framleis høge kyrkjetal for Voss

Publisert dato: 10.01.2014

(fjorårs-tal i parentes)

Det var siste året i Voss sokn i alt 136 døypte (112), av desse var 63 jenter, 73 gutar. For Evanger sokn var talet 6 (8), av desse 4 på Bolstadøyri. For Raundalen: dette året 1 (2). Vinje hadde 7 døypte (5), Oppheim 9 (6).

Talet på konfirmantar var for Voss sokn i alt 131 (136), for Evanger sokn 10 (11), Raundalen 0 (0), Vossestrand 22 (11), av desse tilhøyrande Vinje 13, Oppheim: 9.

Det var i Voss sokn siste året 24 brudepar (23), pluss ei forbønshandling. Vinje hadde 4 (2), Oppheim 1 (3), Mjølfjell 1. 

Talet på gravlagde (med seremoni her lokalt) var for Voss sokn 109 (110), av desse 66 kvinner, 43 menn. Evanger sokn hadde 14 (17), av desse Evanger 8, Bolstadøyri 6. Raundalen hadde dette året berre 1 gravferd (6). For Vinje var talet 7 (11), Oppheim 5 (3).

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalender

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret: 56 51 96 68 / 56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no