Voss kyrkjelege fellesråd > Framside
 


T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T4- Barnebibelen, for Voss sokn, som finn stad i Vangskyrkja 20. oktober kl. 11:00. 
Invitasjonen er sendt til alle born fødd 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

T3 Undretur for Voss sokn

Me har sendt ut invitasjonar til T3- Undretur i Voss sokn som finn stad i Vangskyrkja 19. oktober kl 10:30-12:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2016 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Kyrkjelyden si besøksteneste

Kyrkjelydens besøksteneste er ei stor gruppe frivillige som besøker mennesker som bur heime og som har meldt inn at dei ynskjer besøk av nokon fast. Besøkstenesta er for deg som bur heime, og ikkje lengre kjem deg ut så mykje på eigehand, og det kan verta lange dagar. 

Besøksvener vert kursa, får fagleg påfyll og oppfølging av diakonen. Besøksvener har teieplikt.

 

Les mer..

Seniortreff i Vonheim hausten 2019

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat.
Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers.

No er datoane for hausten klare.

Les mer..

MILK-kurs 2019-2020

I desse dagar tek me i mot påmelding til MILK-kurs. Dette er eit leiarkurs for 10.-klassingar. MILK står for MIni Leiar Kurs.

Les mer..

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilknyting til dei kommunale vallokala.

Valdeltakinga i nesten alle sokn har gått litt ned sidan førre val, i 2015. Berre Raundalen har auka den prosentvise deltakinga. Som oversikta under syner, er det også skilnad mellom deltakinga i soknerådsvalet, og i deltakinga til bispedømerådsvalet. I Voss sokn har bispedømerådsvalet større oppslutnad enn soknerådsvalet. Totalt sett er likevel valdeltakinga lik i begge vala, med 12%.

Les mer..

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn

For Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn startar babysong 10. sept. kl. 10:30 eller 11:30 (to grupper) i Vangskyrkja. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår av 2019.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen til Vangskyrkja.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

MiniMIdiSing - Barnekoret i Vangskyrkja startar haustsesongen

Torsdag 29. august startar MiniMidiSing haustsesongen med korøving i Vangskyrkja. Koret øver torsdagar 17.30 - 18.30, og er eit tilbod til born mellom 4 og 9 år. 

Les mer..

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Evanger kyrkje vert stengt frå måndag 9. septembert t.o.m. fredag 27. september grunna vedlikehaldsarbeid.

Gudstenesta 29. september vert halde i Evanger bedehus kl 1100. Eventuelle gravferder kan flyttast til Bolstad bedehus eller ei anna kyrkje i kommunen, etter avtale med kyrkjekontoret.

Les mer..

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les mer..

T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn

Publisert dato: 14.10.2019

T4 Utdeling av Barnebibelen for Voss sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T4- Barnebibelen, for Voss sokn, som finn stad i Vangskyrkja 20. oktober kl. 11:00. 
Invitasjonen er sendt til alle born fødd 2015 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

T3 Undretur for Voss sokn

Publisert dato: 14.10.2019

T3 Undretur for Voss sokn

Me har sendt ut invitasjonar til T3- Undretur i Voss sokn som finn stad i Vangskyrkja 19. oktober kl 10:30-12:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2016 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt. Alle er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Kyrkjelyden si besøksteneste

Publisert dato: 17.09.2019

Kyrkjelyden si besøksteneste

Kyrkjelydens besøksteneste er ei stor gruppe frivillige som besøker mennesker som bur heime og som har meldt inn at dei ynskjer besøk av nokon fast. Besøkstenesta er for deg som bur heime, og ikkje lengre kjem deg ut så mykje på eigehand, og det kan verta lange dagar. 

Besøksvener vert kursa, får fagleg påfyll og oppfølging av diakonen. Besøksvener har teieplikt.

 

Les meir..

Seniortreff i Vonheim hausten 2019

Publisert dato: 17.09.2019

Seniortreff i Vonheim hausten 2019

Ein tysdag i månaden skipar Voss Sokneråd/ved eldrenemnda til senior/eldretreff i Vonheim med program og eit godt måltid mat.
Tidspunkt: kl 12.00 – 14.00. Pris: kr 130, pr. pers.

No er datoane for hausten klare.

Les meir..

MILK-kurs 2019-2020

Publisert dato: 13.09.2019

MILK-kurs 2019-2020

I desse dagar tek me i mot påmelding til MILK-kurs. Dette er eit leiarkurs for 10.-klassingar. MILK står for MIni Leiar Kurs.

Les meir..

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Publisert dato: 12.09.2019

Resultata frå Kyrkjevalet er klare

Resultata frå kyrkjevalet er no klare, for dei 6 sokna i nye Voss herad/Voss kyrkjelege fellesråd. Valet vart avvikla parallelt med kommune- og fylkestingsvalet 8./9. september, med vallokale i tilknyting til dei kommunale vallokala.

Valdeltakinga i nesten alle sokn har gått litt ned sidan førre val, i 2015. Berre Raundalen har auka den prosentvise deltakinga. Som oversikta under syner, er det også skilnad mellom deltakinga i soknerådsvalet, og i deltakinga til bispedømerådsvalet. I Voss sokn har bispedømerådsvalet større oppslutnad enn soknerådsvalet. Totalt sett er likevel valdeltakinga lik i begge vala, med 12%.

Les meir..

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn

Publisert dato: 06.09.2019

T1 Babysong for Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn

For Voss, Raundalen, Evanger og Granvin sokn startar babysong 10. sept. kl. 10:30 eller 11:30 (to grupper) i Vangskyrkja. Invitasjonen vert sendt til alle born fødd 1. halvår av 2019.

Invitasjonen er sendt ut til born som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen til Vangskyrkja.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

MiniMIdiSing - Barnekoret i Vangskyrkja startar haustsesongen

Publisert dato: 27.08.2019

MiniMIdiSing - Barnekoret i Vangskyrkja startar haustsesongen

Torsdag 29. august startar MiniMidiSing haustsesongen med korøving i Vangskyrkja. Koret øver torsdagar 17.30 - 18.30, og er eit tilbod til born mellom 4 og 9 år. 

Les meir..

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Publisert dato: 15.08.2019

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Evanger kyrkje vert stengt frå måndag 9. septembert t.o.m. fredag 27. september grunna vedlikehaldsarbeid.

Gudstenesta 29. september vert halde i Evanger bedehus kl 1100. Eventuelle gravferder kan flyttast til Bolstad bedehus eller ei anna kyrkje i kommunen, etter avtale med kyrkjekontoret.

Les meir..

Verdidebatt i Voss kulturhus

Publisert dato: 29.07.2019

Verdidebatt i Voss kulturhus

Kristent Kontaktforum arrangerer, i samarbeid med Voss Bibliotek, ein verdidebatt med samfunnsbyggjande fokus under hovudoverskrifta: «Kva gjer lokalsamfunnet vårt til eit godt samfunn?». Alle partia som har valliste i kommunevalet for Voss herad er invitert til å delta, tysdag 20.august kl. 19.00 – 20.30.

Debatten vil ha eit samfunnsbyggjande fokus, med aktuelle temaer som blant anna; oppvekst, helse og omsorg, klima og miljø, og frivilligheit

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

16. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando