Adventskonsert i Vangskyrkja 1. sundag i advent

Adventskonsert i Vangskyrkja 1. sundag i advent

1. sundag i advent, rett etter jolegrantenninga på Torget, held barnekora i Vangskyrkja/Vonheim sin årlege adventskonsert. Her vert det også mogleg å få kjøpt "Jolenatt"-CD'en som barnekora saman med fleire andre aktørar gav ut i fjor.

Les mer..

Jolenatt som jolegåve?

"Jolenatt" som jolegåve?

Me har CD'en "Jolenatt" til sals i resepsjonen i Kyrkjetunet no. Ein flott jolegåve til folk i alle aldersgrupper.

"Jolenatt" består av jolesongar på nynorsk. Sunge av born, unge og vaksne kormedlemer frå Voss, og med lokale musikarar som akkompaganerer. Høg sjarmfaktor og garantert jolestemning!

Plata vart spelt inn i Vangskyrkja i september 2014 i regi av Voss Sokneråd, og kan no kjøpast for kr. 150,-

Les mer..

Kyrkjas medlemsregister

Kyrkjas medlemsregister

Kirkerådet vil til våren få på plass selvbetjeningsløsning for medlemer i Den norske kyrkja. I dag må utmelding skje skriftleg til det enkelte kyrkjekontor. I august var det utsendelse av valkort til 3,1 millioner menneske oppførd i Den norske kyrkjas medlemsregister. Ein liten andel av desse blei sendt til personar som ikkje var medlemer, og dette var ein av tinga statsråd Thorhild Widvey bad om ein forklaring på – korleis kunne det skje at folk som hadde meldt seg ut fortsatt står i våre registre?

Les mer..

Hjelp til syriske flyktningar

Hjelp til syriske flyktningar

Den blodige borgarkrigen i Syria driv millionar av menneske på flukt. Den humanitære krisa er på ein skala som overgår alt landet tidlegare har opplevd, og behovet for hjelp er enormt.  Du kan lese meir om dette, og gje di støtte via KIRKENS NØDHJELP i dag!

Les mer..

Resultat frå soknerådsvalet, alle sokn

Resultat frå soknerådsvalet, alle sokn

Resultata for soknerådsvalet er no klare. Valdeltakinga for kommunen samla er på 17%, mot 13% i 2011. Enno veit me ikkje noko om valdeltakinga på landsbasis. Som ein kan sjå i lista under er det også store ulikskapar mellom sokna når det kjem til deltaking. Resultat frå bispedømevalet er ikkje klare på det noverande tidspunkt. (Nærare informasjon om dette vil verte tilgjengeleg på www.kyrkjevalet.no.)

 

 Dei nye sokneråda trer i kraft 1. november d.å.

Les mer..

Sundagsskulen i Kyrkjetunet

Sundagsskulen i Kyrkjetunet

Det er sundagsskule i Kyrkjetunet anna kvar sundag i haust,  frå 06. september til og med 29. november.

Les mer..

Adventskonsert i Vangskyrkja 1. sundag i advent

Publisert dato: 26.11.2015

Adventskonsert i Vangskyrkja 1. sundag i advent

1. sundag i advent, rett etter jolegrantenninga på Torget, held barnekora i Vangskyrkja/Vonheim sin årlege adventskonsert. Her vert det også mogleg å få kjøpt "Jolenatt"-CD'en som barnekora saman med fleire andre aktørar gav ut i fjor.

Les meir..

"Jolenatt" som jolegåve?

Publisert dato: 06.11.2015

Jolenatt som jolegåve?

Me har CD'en "Jolenatt" til sals i resepsjonen i Kyrkjetunet no. Ein flott jolegåve til folk i alle aldersgrupper.

"Jolenatt" består av jolesongar på nynorsk. Sunge av born, unge og vaksne kormedlemer frå Voss, og med lokale musikarar som akkompaganerer. Høg sjarmfaktor og garantert jolestemning!

Plata vart spelt inn i Vangskyrkja i september 2014 i regi av Voss Sokneråd, og kan no kjøpast for kr. 150,-

Les meir..

Kyrkjas medlemsregister

Publisert dato: 09.10.2015

Kyrkjas medlemsregister
Kirkerådet vil til våren få på plass selvbetjeningsløsning for medlemer i Den norske kyrkja. I dag må utmelding skje skriftleg til det enkelte kyrkjekontor. I august var det utsendelse av valkort til 3,1 millioner menneske oppførd i Den norske kyrkjas medlemsregister. Ein liten andel av desse blei sendt til personar som ikkje var medlemer, og dette var ein av tinga statsråd Thorhild Widvey bad om ein forklaring på – korleis kunne det skje at folk som hadde meldt seg ut fortsatt står i våre registre?
Les meir..

Hjelp til syriske flyktningar

Publisert dato: 30.09.2015

Hjelp til syriske flyktningar
Den blodige borgarkrigen i Syria driv millionar av menneske på flukt. Den humanitære krisa er på ein skala som overgår alt landet tidlegare har opplevd, og behovet for hjelp er enormt.  Du kan lese meir om dette, og gje di støtte via KIRKENS NØDHJELP i dag!
Les meir..

Resultat frå soknerådsvalet, alle sokn

Publisert dato: 16.09.2015

Resultat frå soknerådsvalet, alle sokn

Resultata for soknerådsvalet er no klare. Valdeltakinga for kommunen samla er på 17%, mot 13% i 2011. Enno veit me ikkje noko om valdeltakinga på landsbasis. Som ein kan sjå i lista under er det også store ulikskapar mellom sokna når det kjem til deltaking. Resultat frå bispedømevalet er ikkje klare på det noverande tidspunkt. (Nærare informasjon om dette vil verte tilgjengeleg på www.kyrkjevalet.no.)

 

 Dei nye sokneråda trer i kraft 1. november d.å.

Les meir..

Sundagsskulen i Kyrkjetunet

Publisert dato: 15.09.2015

Sundagsskulen i Kyrkjetunet
Det er sundagsskule i Kyrkjetunet anna kvar sundag i haust,  frå 06. september til og med 29. november.
Les meir..

Røystelokaler på valdagen

Publisert dato: 14.09.2015

Røystelokaler på valdagen
Me minner om alle røystestader og opningstider på valdagen, 14. september, slik det har vore kunngjort før.
Les meir..

Oppstart bornekor

Publisert dato: 25.08.2015

Oppstart bornekor
Torsdag 27. august startar Mini/MidiSing med øving frå kl 17:45 til kl 19:00 i Vangskyrkja. Koret er tilpassa born frå 4 år og opp til og med 4. klasse. Song, leik og dans står på planen.  Me ynskjer nye og tidlegare songglade born velkomne!
Les meir..

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss

Publisert dato: 21.08.2015

Kyrkjeleg storsamling for heile Voss
Fyrstkomande sundag, 30. august, gjer kyrkjelydane i Voss noko dei ikkje har gjort før: dei ynskjer velkomen til ei felles kyrkjelydssamling for alle sokna i Voss og Vossestrand, altså Oppheim, Vinje, Evanger/Bolstad, Raundalen og Voss.
Les meir..

Flytting og opningstider i sommar

Publisert dato: 24.06.2015

Flytting og opningstider i sommar
Kyrkjekontoret har heilt STENGT tysdag 30. og onsdag 1. juli grunna flytting. Me gjer merksam på at det i periodar kan vere vanskeleg å nå oss på telefon i dagane rundt flyttinga.

 Torsdag 2. juli opnar kyrkjekontoret i dei nye lokala i Kyrkjetunet i Uttrågata 5. (ved den gamle prostebustaden).

Opningstider i sommar vert frå måndag til fredag mellom kl 09.00 og 14.00.

 Tlf.nr. til kontoret er framleis 56 52 38 80. Du kan også nå oss på epost: post@voss.kyrkja.no.


 Kyrkjeverja 
Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

1. desember 2015 | Logg inn | Copyright 2015 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando