T6 "Heilt førsteklasses" for Voss, Evanger og Raundalen sokn

Overgang frå barnehage til skule er ei spesiell tid. Kanskje litt vemodig for dei føresette, og med blanda kjensler for borna? Eller kanskje er det berre stas? Ein ny start på mange vis. Me ynskjer som kyrkje å vera til stades også i denne spesielle tida.

Feiringa gjer me på ulike måtar denne dagen, med  ”poff og  pang”, song, litt mat, overraskingar, bøn til Gud for skuletida, og møte med ein litt annleis 1.klassing som har mykje på hjarta.

Dette skal borna gjera saman med eit kosedyr/bamse dei kan ta med seg, og  ein vaksen eller to, som fylgjer dei.

Skulestartmarkering i kyrkjene våre er eit tilbod til alle døypte og tilhøyrande born. Dette er ein del av trusopplæringa dei får som fylje av dåpen. Andre 6-åringar som ynskjer å delta er òg velkomne.

Vel møtt til ”Heilt 1.klasses” T6 –dagar!

Invitasjon finn du her.

Les mer..

Kyrkjelydstur for Evanger sokn sundag 25. august

Evanger sokneråd inviterer til kyrkjelydstur til Bergsdalen sundag 25. august. Dette er ein lavterskeltur som passar for alle!

Oppmøte på Bolstadøyri stasjon med avreise kl 9.45, og frå Evanger ved Vaskeriet kl 10.00. Møt i god tid, så køyrer me saman til Bergsdalen. Treng du skyss? Ta kontakt med Nora Bjørgo Mykkeltvedt (mob 95279970) eller Terje Styve (mob 41325652).

Les mer..

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Evanger kyrkje vert stengt frå måndag 16. septembert t.o.m. fredag 4. oktober grunna vedlikehaldsarbeid.

Gudstenesta 29. september vert halde i Evanger bedehus kl 1100. Eventuelle gravferder kan flyttast til Bolstad bedehus eller ei anna kyrkje i kommunen, etter avtale med kyrkjekontoret.

Les mer..

Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur

Les mer..

Verdidebatt i Voss kulturhus

Kristent Kontaktforum arrangerer, i samarbeid med Voss Bibliotek, ein verdidebatt med samfunnsbyggjande fokus under hovudoverskrifta: «Kva gjer lokalsamfunnet vårt til eit godt samfunn?». Alle partia som har valliste i kommunevalet for Voss herad er invitert til å delta, tysdag 20.august kl. 19.00 – 20.30.

Debatten vil ha eit samfunnsbyggjande fokus, med aktuelle temaer som blant anna; oppvekst, helse og omsorg, klima og miljø, og frivilligheit

Les mer..

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Sommaren 2019 vert Vangskyrkja open for besøk og omvising i perioden 18. juni - 17. august. // The church will be open to visitors and guided tours between june 18th and august 17th.

Opningstider // Opening hours:

  • Måndag/Monday: Stengd/Closed
  • Tysdag/Tuesday - Laurdag/Saturday: 10 - 16 / 10am - 16pm
  • Sundag/Sunday: Gudsteneste/Mass kl 11 / 11am

Me gjer merksam på at kyrkja vert stengd for turistar ved gravferd eller vigslar i opningstida. Dette vert skilta på utsida. // Please note that the church will be closed for tourists in occation of funerals or weddings within the opening hours. This will be notified outside the church.

Kvar onsdag kl 14 vert det konsert i kyrkja. Sjå eigen artikkel om dette.  // Every wednesday at 14pm there will be a concert in the church. Information on this in separate article on this website.

Les mer..

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Me samarbeider også dette året med stiftinga Musica Nord i Bergen. Dei 3 konsertane dette gjeld er på dato 24.07., 07.08. og 14.08.

Teknisk arrangør er Voss sokn. Kunstnarleg ansvarleg er Magnus Kløften. Som tidlegare år vert alle konsertane på onsdagar klokka 1400. Det er fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn. Dei aller fleste konsertane har ei lengd på ca. 30-40 minutt.

Les mer..

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les mer..

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Bjørgvin bispedømme og Travelnet i samarbeid med den norske ambassaden i Irland, arrangerer tur til Irland 30. september - 5. oktober 2019.

Les mer..

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei vert leverte, vil dei verte publiserte her.

Les mer..

T6 "Heilt førsteklasses" for Voss, Evanger og Raundalen sokn

Publisert dato: 20.08.2019

T6 "Heilt førsteklasses" for Voss, Evanger og Raundalen sokn

Overgang frå barnehage til skule er ei spesiell tid. Kanskje litt vemodig for dei føresette, og med blanda kjensler for borna? Eller kanskje er det berre stas? Ein ny start på mange vis. Me ynskjer som kyrkje å vera til stades også i denne spesielle tida.

Feiringa gjer me på ulike måtar denne dagen, med  ”poff og  pang”, song, litt mat, overraskingar, bøn til Gud for skuletida, og møte med ein litt annleis 1.klassing som har mykje på hjarta.

Dette skal borna gjera saman med eit kosedyr/bamse dei kan ta med seg, og  ein vaksen eller to, som fylgjer dei.

Skulestartmarkering i kyrkjene våre er eit tilbod til alle døypte og tilhøyrande born. Dette er ein del av trusopplæringa dei får som fylje av dåpen. Andre 6-åringar som ynskjer å delta er òg velkomne.

Vel møtt til ”Heilt 1.klasses” T6 –dagar!

Invitasjon finn du her.

Les meir..

Kyrkjelydstur for Evanger sokn sundag 25. august

Publisert dato: 19.08.2019

Kyrkjelydstur for Evanger sokn sundag 25. august

Evanger sokneråd inviterer til kyrkjelydstur til Bergsdalen sundag 25. august. Dette er ein lavterskeltur som passar for alle!

Oppmøte på Bolstadøyri stasjon med avreise kl 9.45, og frå Evanger ved Vaskeriet kl 10.00. Møt i god tid, så køyrer me saman til Bergsdalen. Treng du skyss? Ta kontakt med Nora Bjørgo Mykkeltvedt (mob 95279970) eller Terje Styve (mob 41325652).

Les meir..

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Publisert dato: 15.08.2019

Evanger kyrkje stengd for vedlikehald

Evanger kyrkje vert stengt frå måndag 16. septembert t.o.m. fredag 4. oktober grunna vedlikehaldsarbeid.

Gudstenesta 29. september vert halde i Evanger bedehus kl 1100. Eventuelle gravferder kan flyttast til Bolstad bedehus eller ei anna kyrkje i kommunen, etter avtale med kyrkjekontoret.

Les meir..

Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur

Publisert dato: 07.08.2019

Tid og stad for Kyrkjevalet der du bur
Les meir..

Verdidebatt i Voss kulturhus

Publisert dato: 29.07.2019

Verdidebatt i Voss kulturhus

Kristent Kontaktforum arrangerer, i samarbeid med Voss Bibliotek, ein verdidebatt med samfunnsbyggjande fokus under hovudoverskrifta: «Kva gjer lokalsamfunnet vårt til eit godt samfunn?». Alle partia som har valliste i kommunevalet for Voss herad er invitert til å delta, tysdag 20.august kl. 19.00 – 20.30.

Debatten vil ha eit samfunnsbyggjande fokus, med aktuelle temaer som blant anna; oppvekst, helse og omsorg, klima og miljø, og frivilligheit

Les meir..

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Publisert dato: 11.06.2019

Turistsesongen i Vangskyrkja/The tourist season in Vangskyrkja (Voss church)

Sommaren 2019 vert Vangskyrkja open for besøk og omvising i perioden 18. juni - 17. august. // The church will be open to visitors and guided tours between june 18th and august 17th.

Opningstider // Opening hours:

  • Måndag/Monday: Stengd/Closed
  • Tysdag/Tuesday - Laurdag/Saturday: 10 - 16 / 10am - 16pm
  • Sundag/Sunday: Gudsteneste/Mass kl 11 / 11am

Me gjer merksam på at kyrkja vert stengd for turistar ved gravferd eller vigslar i opningstida. Dette vert skilta på utsida. // Please note that the church will be closed for tourists in occation of funerals or weddings within the opening hours. This will be notified outside the church.

Kvar onsdag kl 14 vert det konsert i kyrkja. Sjå eigen artikkel om dette.  // Every wednesday at 14pm there will be a concert in the church. Information on this in separate article on this website.

Les meir..

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Publisert dato: 11.06.2019

Sommarkonsertar i Vangskyrkja

Me samarbeider også dette året med stiftinga Musica Nord i Bergen. Dei 3 konsertane dette gjeld er på dato 24.07., 07.08. og 14.08.

Teknisk arrangør er Voss sokn. Kunstnarleg ansvarleg er Magnus Kløften. Som tidlegare år vert alle konsertane på onsdagar klokka 1400. Det er fritt tilgjenge, med kollekt ved utgangen til kyrkjemusikalsk arbeid i Voss sokn. Dei aller fleste konsertane har ei lengd på ca. 30-40 minutt.

Les meir..

Konfirmant 2020?

Publisert dato: 21.05.2019

Konfirmant 2020?

I desse tider sender me brosjyre om konfirmansjon i dei ulike kyrkjene på Voss ut til medlemer og tilhøyrande ungdomar som skal byrja i niande klasse til hausten.

Les meir..

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Publisert dato: 07.05.2019

Vil du reise på pilegrimstur til Irland?

Bjørgvin bispedømme og Travelnet i samarbeid med den norske ambassaden i Irland, arrangerer tur til Irland 30. september - 5. oktober 2019.

Les meir..

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Publisert dato: 29.04.2019

Vallister, Kyrkjevalet 2019

Etter valreglane skal vallister leggjast ut til offentleg ettersyn før dei er endeleg godkjende. Nominasjonsnemndene er i innspurten med arbeidet, og fleire av listene er klare. Etterkvart som dei vert leverte, vil dei verte publiserte her.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

23. august 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando