Ledig vikariat, organist i 70% stilling

Ledig vikariat, organist i 70% stilling

Ledig vikariat, organist i 70%

Voss kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat i 70% som organist med tenester i heile kommunen, men Evanger og Raundalen sokn som hovudarbeidsområde. Tiltreding snarast. Vikariatet varer til 01.09.17, med moglegheit for forlenging.

Les mer..

T10- Nytestamentet

T10- Nytestamentet

No sender me ut invitasjonar til T10- Nytestamentet for Vinje og Oppheim sokn som finn stad i Vinje kyrkje sundag 19. februar kl 11:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2007 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les mer..

Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Me har plass til fleire songglade born i koret.Møt opp i Vangskyrkja på torsdag kl 17.30 og syng med andre flinke jenter og gutar frå 4 til 9 år.

Song,konsertar, leik,frukt og leikepause:-)

Velkommen!

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen startar opp att sundag 22. janaur 2017. Velkomne til Vangskyrkja og Kyrkjetunet :). Meir info finn du om du klikkar deg vidare.

Les mer..

Teser i Vangskyrkja

Teser i Vangskyrkja

I Vangskyrkja har vi sett opp to dører, der vi kan hengja opp teser, som vi vil diskutera. Har du eit engasjement med kva kyrkja er og skal vera, vil vi gjerna få høyra. Kvar søndag vil vi hengja opp ei ny tese etter gudstenesta. Dei som vil kan melda i frå til sokneprest Kjersti Brakestad Boge og få hengja opp si tese.

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste

Kyrkja si besøksteneste for alle i Voss kommune treng no fleire besøkvener/besøkara. Det er mange som ynskjer å få ein besøksven/besøkar og for å klare å dekka dette behovet treng me DEG til å væra besøksven/besøkar.

Ynskjer du å få besøk, nokon å gå ein tur med eller hjelp til handleturen med meir. 

Ta kontakt med diakon Sigrid Djukastein Mala tlf. 478 49 134, eller e-post diakon@voss.kyrkja.no.

Klikk her for å laste ned brosjyre.
 

Les mer..

Ledig vikariat, organist i 70% stilling

Publisert dato: 15.02.2017

Ledig vikariat, organist i 70% stilling

Ledig vikariat, organist i 70%

Voss kyrkjelege fellesråd har ledig vikariat i 70% som organist med tenester i heile kommunen, men Evanger og Raundalen sokn som hovudarbeidsområde. Tiltreding snarast. Vikariatet varer til 01.09.17, med moglegheit for forlenging.

Les meir..

T10- Nytestamentet

Publisert dato: 30.01.2017

T10- Nytestamentet

No sender me ut invitasjonar til T10- Nytestamentet for Vinje og Oppheim sokn som finn stad i Vinje kyrkje sundag 19. februar kl 11:00.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2007 og som er døypte eller born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Du finn oss på Facebook: "Trusopplæringa i Voss"

Les meir..

Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Publisert dato: 03.02.2017

Mini -Midi-Sing, barnekor i Vangskyrkja

Me har plass til fleire songglade born i koret.Møt opp i Vangskyrkja på torsdag kl 17.30 og syng med andre flinke jenter og gutar frå 4 til 9 år.

Song,konsertar, leik,frukt og leikepause:-)

Velkommen!

Les meir..

Sokneprest

Publisert dato: 02.02.2017

Sokneprest

Sokneprest med sokna i Voss fellesrådsområde som tenestestad - Hardanger og Voss prosti 

Bjørgvin bispedøme har ledig stilling som sokneprest i Hardanger og Voss prosti med tenestestad innanfor Voss fellesrådsområde. 

Det er fem sokn i fellesrådsområdet: Voss, Evanger, Oppheim, Vinje og Raundalen. Vangskyrkja ligg sentralt i Voss sentrum og er ei middelalderkyrkje frå 1277. Det er elles 7 kyrkjer og kapell i Voss kommune med gudstenester etter fastsatt forordning. Det er to sokneprester i Voss fellesrådsområde. Det er soknepresten på Voss som fordelar arbeidet og koordinerer prestetenesta i alle dei 5 sokna. Prestar i Ulvik / Granvin og i Vaksdal tek del i prestetenesta etter utarbeidd tenesteplan. 

Saman med dei andre prestane i området vil du arbeide i eit kreativt og utviklande miljø. Alle kyrkjelege tilsette har felles kontor i det nye Voss Kyrkjetun. Det er ein engasjert stab med to sokneprestar, kantor, organist, kateket, kyrkjelydspedagog, trusopplæringsmedarbeidar, sekretærar, diakon, kyrkjeverje og ass. kyrkjeverje. I samarbeid med prestar, andre tilsette og friviljuge er soknepresten med på å utvikle visjon og strategi i sokna. 
 

Les meir..

Sundagsskule på Vangen

Publisert dato: 20.01.2017

Sundagsskule på Vangen

Sundagsskulen startar opp att sundag 22. janaur 2017. Velkomne til Vangskyrkja og Kyrkjetunet :). Meir info finn du om du klikkar deg vidare.

Les meir..

Teser i Vangskyrkja

Publisert dato: 19.01.2017

Teser i Vangskyrkja

I Vangskyrkja har vi sett opp to dører, der vi kan hengja opp teser, som vi vil diskutera. Har du eit engasjement med kva kyrkja er og skal vera, vil vi gjerna få høyra. Kvar søndag vil vi hengja opp ei ny tese etter gudstenesta. Dei som vil kan melda i frå til sokneprest Kjersti Brakestad Boge og få hengja opp si tese.

Les meir..

Jolekonsert i Evanger kyrkje Sundag 18. desember klokken 16:00

Publisert dato: 13.12.2016

Jolekonsert i Evanger kyrkje Sundag 18. desember klokken 16:00

Sara Davidson - song,
Astrid Gjestvang – orgel/piano,
Oda Styve Mjånes - song,
Gymnaskoret,
KIS/Juniorgruppa,
Evanger Musikklag m/solistar. Dir. Marius Fevang Thorstensen
Andakt v/ prost Hellesøy
Fritt tilgjenge, kollekt ved utgangen.


Arr. Evanger sokneråd

Les meir..

"Me syng og spelar jola inn" i Vangskyrkja sundag 18.12. klokka 1700 og 1900

Publisert dato: 13.12.2016

"Me syng og spelar jola inn" i Vangskyrkja sundag 18.12. klokka 1700 og  1900

Dette er den tradisjonelle jolekonserten som kvart år går føre seg i Vangskyrkja. Me vidarefører ordninga med 2 konsertar denne dagen, slik at så mange som mogleg får høve til gode sitteplassar. Programmet er rikhaldig, med kjende og nokre ukjende aktørar.

Les meir..

Gåver til asylborna på jolafta

Publisert dato: 06.12.2016

Gåver til asylborna på jolafta

Borna våre får mange gåver på jolafta. Det kan vera godt å vera med og gje til nokon som verkeleg treng det. Til jol vil vi gjerne gje gåver til asylborna som har kome til Voss. Det kjem stadig nye flyktningar til bygda vår.

Vi vil samla inn gåver til slutt i gudstenestene på Jolafta og køyrer dei rundt på mottaka i romjula. Det er også mogeleg å levera gåver til kyrkjekontoret før jol.

Les meir..

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Publisert dato: 24.11.2016

Felles pressemelding - Rammeverk for jolesamling med skulane i Voss kommune

Pressemelding torsdag 24. november 2016

Dette er ei felles pressemelding frå Kyrkja i Voss og rektorgruppa i Voss kommune

Gjennom to veker har temaet skulegudstenester vore mykje diskutert, både lokalt og nasjonalt. Representantar frå rektorgruppa og representantar frå Kyrkja i Voss har gjennom konstruktiv og løysingsorientert dialog utarbeidd eit rammeverk til ei jolesamling som skal gjennomførast i samarbeid mellom kyrkja og skulane i løpet av desember 2016.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret:  56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

20. februar 2017 | Logg inn | Copyright 2017 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando