Voss kyrkjelege fellesråd > Framside
 


Last ned påskeheftet vårt

Sokneprest Anders Hove har i samarbeid med kateket Rønnaug Skjeldal og kyrkjelydspedagog Camilla M. Velsvik laga eit påskehefte som du kan laste ned.

Les mer..

Guds kjærleik - Sundagspreika 29. mars

Denne sundagen er det Cato Torsvik, sokneprest i Oppheim og Vinje sokn, som har skrive sundagspreika. 

Les mer..

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

I år kjem ingen konfirmantar med bøsser på døra di. Men behova for reint vatn er ikkje mindre i år enn i fjor... Verda står no ovanfor ein pandemi, som råkar oss alle. Kirkens Nødhjelp hjelper oss som kyrkje å nå ut til dei mest sårbare menneska i verda, midt i denne situasjonen. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne drikke og vaske seg i reint vatn.

I år kan du gje her:
Sende sms med "VANN" til 2426 (200kr)

  • Via Vipps 2426
  • Via fasteaksjonen.no
  • Kontonummer 1594 22 87493
  • På Facebooksidene våre: Kyrkja i Voss eller Oppheim og Vinje sokneråd. 

​Les du vidare finn du direkte lenke til aksjonane på facebook.

Les mer..

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag

Unders Gud,
du lét Son din bli menneske, unnfanga ved Den heilage ande.
Vi bed deg:
Gje oss slik tru som Maria hadde,
og gjer oss modige som henne,
så vi kan gjera din vilje i kjærleik, og lovsyngja deg,
ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den heilage ande lever og råder,
éin sann Gud frå æve til æve.
Amen.

Les mer..

Sundagspreika på Maria bodskapsdag

Sundagspreika er skriven av Anders Hove, sokneprest i Voss sokn. Tekstane for Maria Bodskapsdag finn du her https://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster
Inne på Bibel.no kan du lese frå heile bibelen, du kan lese ord for dagen, og finne bibelvers som passer for kva ein kjenner på og bêr på.

Les mer..

Ledig stilling: Organist i 50%

Voss kyrkjelege fellesråd har ledig stilling i 50% som organist, med hovudarbeidsstad for tida i Granvin og Ulvik sokn (iflg. avtale med Ulvik
sokneråd). Tiltreding snarleg/etter avtale.
Organisten leiar det kyrkjemusikalske arbeidet i soknet i samarbeid med kantor på Voss og sokneråda lokalt.

Les mer..

Me vil vere her for deg 

Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook.

Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde. 

På denne sida finn du alle tilsette med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, handling, apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontakt!  

Les mer..

Nye datoar for konfirmasjon

Grunna situasjonen i landet vårt, med strenge smittevernreglar, har me måtta utsetje konfirmasjonane i alle sokn.

For Voss sokn er konfirmasjonane flytta til dei to siste helgene i august. Dei nye datoane er: sundag 23. august (C- og D-klassen) kl. 10 og 12., laurdag 29. august A- og B-klassen) kl. 10 og 12 og sundag 30. august (E - og F-klassen kl. 10 og 12. Konfirmantane forheld seg til same klokkeslett som i mai om ikkje anna vert avtala. For Granvin sokn vert det samtalegudsteneste 4. september, og konfirmasjonsgudsteneste 13. september. For Evanger, Raundalen, Oppheim og Vinje er det førebels ikkje fastsett nye datoar. (Alle nye datoar vert sett med atterhald, då kyrkja til ei kvar tid må rette seg etter gjeldande retningsliner og pålegg frå sentrale styresmakter)

Les mer..

Sundagspreika, 15. mars.

Praktikant Jone Knudsen skulle helde gudsteneste i Evanger kyrkje sundag 15. mars. Sidan gudstenesta no er avlyst deler me heller preika på nettsida vår, så fleire kan få glede av den.

Les mer..

Helsing og bøn frå Biskopen i Bjørgvin

Guds signing

Eg ønskjer dykk alle Guds signing i dei uvante forholda vi no står midt oppe i.

Ver saman, slik det går an, og ver håpsagentar! Kyrkja si oppgåve er no som alltid å vere ein stad for miskunn, trøyst, tru og håp. Vi vil vere til stades på dei kommunikasjonsflatene vi kan vere på, og på ulike måtar formidle tru, håp og kjærleik.

Les mer..

Last ned påskeheftet vårt

Publisert dato: 03.04.2020

Last ned påskeheftet vårt

Sokneprest Anders Hove har i samarbeid med kateket Rønnaug Skjeldal og kyrkjelydspedagog Camilla M. Velsvik laga eit påskehefte som du kan laste ned.

Les meir..

Guds kjærleik - Sundagspreika 29. mars

Publisert dato: 27.03.2020

Guds kjærleik - Sundagspreika 29. mars

Denne sundagen er det Cato Torsvik, sokneprest i Oppheim og Vinje sokn, som har skrive sundagspreika. 

Les meir..

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

Publisert dato: 25.03.2020

Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon

I år kjem ingen konfirmantar med bøsser på døra di. Men behova for reint vatn er ikkje mindre i år enn i fjor... Verda står no ovanfor ein pandemi, som råkar oss alle. Kirkens Nødhjelp hjelper oss som kyrkje å nå ut til dei mest sårbare menneska i verda, midt i denne situasjonen. Meir enn nokon gong er det viktig å kunne drikke og vaske seg i reint vatn.

I år kan du gje her:
Sende sms med "VANN" til 2426 (200kr)

  • Via Vipps 2426
  • Via fasteaksjonen.no
  • Kontonummer 1594 22 87493
  • På Facebooksidene våre: Kyrkja i Voss eller Oppheim og Vinje sokneråd. 

​Les du vidare finn du direkte lenke til aksjonane på facebook.

Les meir..

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag

Publisert dato: 24.03.2020

Bøn for dagen, Maria bodskapsdag

Unders Gud,
du lét Son din bli menneske, unnfanga ved Den heilage ande.
Vi bed deg:
Gje oss slik tru som Maria hadde,
og gjer oss modige som henne,
så vi kan gjera din vilje i kjærleik, og lovsyngja deg,
ved Jesus Kristus, vår Herre,
som med deg og Den heilage ande lever og råder,
éin sann Gud frå æve til æve.
Amen.

Les meir..

Sundagspreika på Maria bodskapsdag

Publisert dato: 24.03.2020

Sundagspreika på Maria bodskapsdag

Sundagspreika er skriven av Anders Hove, sokneprest i Voss sokn. Tekstane for Maria Bodskapsdag finn du her https://www.bibel.no/Nettbibelen/Kirkearets-tekster
Inne på Bibel.no kan du lese frå heile bibelen, du kan lese ord for dagen, og finne bibelvers som passer for kva ein kjenner på og bêr på.

Les meir..

Ledig stilling: Organist i 50%

Publisert dato: 18.03.2020

Ledig stilling: Organist i 50%

Voss kyrkjelege fellesråd har ledig stilling i 50% som organist, med hovudarbeidsstad for tida i Granvin og Ulvik sokn (iflg. avtale med Ulvik
sokneråd). Tiltreding snarleg/etter avtale.
Organisten leiar det kyrkjemusikalske arbeidet i soknet i samarbeid med kantor på Voss og sokneråda lokalt.

Les meir..

Me vil vere her for deg 

Publisert dato: 18.03.2020

Me vil vere her for deg 

Kontakt oss på telefon, epost eller via facebook.

Det er viktig for oss å sei at kyrkja framleis er  til stades, sjølv om kontor og kyrkjer er stengde. 

På denne sida finn du alle tilsette med e-postadresse. Her kan du melde inn korleis me kan hjelpe (samtale, forbøn, handling, apotek). Ynskjer du at nokon ber for deg, eller vil du snakke med nokon, ta gjerne kontakt!  

Les meir..

Nye datoar for konfirmasjon

Publisert dato: 18.03.2020

Nye datoar for konfirmasjon

Grunna situasjonen i landet vårt, med strenge smittevernreglar, har me måtta utsetje konfirmasjonane i alle sokn.

For Voss sokn er konfirmasjonane flytta til dei to siste helgene i august. Dei nye datoane er: sundag 23. august (C- og D-klassen) kl. 10 og 12., laurdag 29. august A- og B-klassen) kl. 10 og 12 og sundag 30. august (E - og F-klassen kl. 10 og 12. Konfirmantane forheld seg til same klokkeslett som i mai om ikkje anna vert avtala. For Granvin sokn vert det samtalegudsteneste 4. september, og konfirmasjonsgudsteneste 13. september. For Evanger, Raundalen, Oppheim og Vinje er det førebels ikkje fastsett nye datoar. (Alle nye datoar vert sett med atterhald, då kyrkja til ei kvar tid må rette seg etter gjeldande retningsliner og pålegg frå sentrale styresmakter)

Les meir..

Sundagspreika, 15. mars.

Publisert dato: 13.03.2020

Sundagspreika, 15. mars.

Praktikant Jone Knudsen skulle helde gudsteneste i Evanger kyrkje sundag 15. mars. Sidan gudstenesta no er avlyst deler me heller preika på nettsida vår, så fleire kan få glede av den.

Les meir..

Helsing og bøn frå Biskopen i Bjørgvin

Publisert dato: 13.03.2020

Helsing og bøn frå Biskopen i Bjørgvin

Guds signing

Eg ønskjer dykk alle Guds signing i dei uvante forholda vi no står midt oppe i.

Ver saman, slik det går an, og ver håpsagentar! Kyrkja si oppgåve er no som alltid å vere ein stad for miskunn, trøyst, tru og håp. Vi vil vere til stades på dei kommunikasjonsflatene vi kan vere på, og på ulike måtar formidle tru, håp og kjærleik.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalender

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

6. april 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando