T7 Borna sin påskefest for Voss og Raundalen sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T7- Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn, som finn stad i Vangskyrkja sundag 28. april kl 09:30.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og som er døypte eller er born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt! Alle sjuåringar er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les mer..

Ledig stilling, kantor i 100%

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor i Voss kyrkjelege fellesråd med tiltreding 01.06.2019 (eller etter avtale). 

Les mer..

Konfirmant 2020

Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her.

Les mer..

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken

Voss kyrkjelege fellesråd har lagt ut for sal ei tomt i Rekvesvegen på Bulken.

Fylg linken for meir informasjon

Ta kontakt med advokat Nils O. Lid for spørsmål: 901 36 496.

Les mer..

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Frå 1. oktober 2018 får ikkje Den norske kyrkja lenger vite når medlemer får born. Ei 400 år gamal ordning vert oppheva, og med dette kan ikkje kyrkja lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødde.

Les mer..

Sundagsskule på Vangen

Me treng fleire leiarar om me skal få til sundagsskule på Vangen neste år. Me har både hus og gode hjelpemiddel, men treng folk til å leia dette. Alle som likar sundagsskule kan vera med som leiar. Om du er femten, femti eller åttifem er ikkje viktig. Det viktigaste er at du kan tenkje deg å vera i lag med borna og fortelja frå Bibelen, laga noko, leika, prata og synge.

Og tidspunkt kan godt diskuterast. Det må ikkje vere på sundagar.

Ta kontakt med kyrkjekontoret (56 52 38 80) eller Turid Fjose (4140180326) om du kan tenkje deg å vera med.

 

Les mer..

Vipps i Vangskyrkja

Vipps-konto i Vangskyrkja: "Vangskyrkja" eller "127376"

Les mer..

Er du ein av våre nye besøksvener?

Har du ledig tid til å vere i lag med nokon andre? Kan du tenke deg å beøka eit anna menneske fast? Gå tur, handle i lag med, gå på kafe, sittje i solveggen å prate med, skifte lyspærer for, strikke eller kanskje spikke i lag med. Da kan det henda du er ein av dei nye besøksvenene på Voss. Klikk deg vidare for å finna ut meir.

Les mer..

Kyrkja si besøksteneste

Besøkstenesta

Kyrkjelyden driv ei organisert besøksteneste i bygda, og er for deg som  ynskjer meir sosial kontakt, eller ein å gå ein tur saman med ein som har TID. Besøksvenen kjem fast etter avtale og har teieplikt.

Les mer..

T7 Borna sin påskefest for Voss og Raundalen sokn

Publisert dato: 08.04.2019

T7 Borna sin påskefest for Voss og Raundalen sokn

No har me sendt ut invitasjonar til T7- Borna sin påskefest, for Voss og Raundalen sokn, som finn stad i Vangskyrkja sundag 28. april kl 09:30.
Invitasjonen vert sendt til alle born fødd i 2012 og som er døypte eller er born av eit medlem i Den Norske Kyrkja.
Om de ikkje har motteke invitasjon og ynskjer å vera med – ta kontakt! Alle sjuåringar er velkomne!

Klikk her for å laste ned invitasjonen.
Les meir om T-dagane.

Les meir..

Ledig stilling, kantor i 100%

Publisert dato: 03.04.2019

Ledig stilling, kantor i 100%

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor i Voss kyrkjelege fellesråd med tiltreding 01.06.2019 (eller etter avtale). 

Les meir..

Konfirmant 2020

Publisert dato: 29.03.2019

Konfirmant 2020

Informasjon om konfirmasjonsdatoar 2020, informasjonsmøte og litt om korleis ein melder seg på finn du her.

Les meir..

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken

Publisert dato: 29.01.2019

Tomt til sals, Rekvesvegen - Voss/Bulken

Voss kyrkjelege fellesråd har lagt ut for sal ei tomt i Rekvesvegen på Bulken.

Fylg linken for meir informasjon

Ta kontakt med advokat Nils O. Lid for spørsmål: 901 36 496.

Les meir..

​TV-Aksjonen 21. oktober: Mindre åleine saman

Publisert dato: 13.09.2018

​TV-Aksjonen 21. oktober: Mindre åleine saman

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom TV-aksjonen i år skal vi skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Pengane som blir samla inn skal skape 700.000 møte mellom menneske. Kyrkja støttar aksjonen gjennom å samle inn takkoffer i kyrkjene der det er gudsteneste denne sundagen.

Les meir..

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Publisert dato: 04.10.2018

Kyrkja inviterer til dåp, men invitasjonen kjem ikkje lenger i postkassa

Frå 1. oktober 2018 får ikkje Den norske kyrkja lenger vite når medlemer får born. Ei 400 år gamal ordning vert oppheva, og med dette kan ikkje kyrkja lenger sende ut invitasjon til dåp til nyfødde.

Les meir..

Ope møte, 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Publisert dato: 02.10.2018

Ope møte, 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Korleis ynskjer du at kyrkja på Voss skal vera? Kva kan kyrkja bidra med for at du skal kunne vokse i trua og oppleve eit fellesskap det er godt å vera i? Kyrkja, i samarbeid med Voss KFUK/M, skipar no til ei samling der me saman drøftar desse spørsmåla. Har du tankar eller innspel eller vil du vera med på samtalen? Alle er hjarteleg velkomne!

 

Det vert ost og kjeks, og god prat.

Tid og stad: 15. oktober kl. 19:00 i Vonheim.

Les meir..

Sigmund Groven i Vangskyrkja 26. september

Publisert dato: 11.09.2018

Sigmund Groven i Vangskyrkja 26. september

Onsdag 26. september  kl 19.00 kan me presentera sjølvaste Sigmund Groven som artist på konsert i Vangskyrkja!

Les meir..

Avskjedsgudsteneste for sokneprest Boge

Publisert dato: 11.09.2018

Avskjedsgudsteneste for sokneprest Boge

23.september kl.11 er det Avskilsgudsteneste i Vangskyrkja for sokneprest Kjersti Brakestad Boge. Etter 10 år som prest på Voss har ho no takka Ja til ny teneste i Kvinnherad. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi i lokala til Kveik kafè i Vangsgata 46. Velkomen!

Les meir..

Ny sorggruppe startar opp

Publisert dato: 06.09.2018

Ny sorggruppe  startar opp

 I ei sorggruppe hjå oss møter du to gruppeleiarar, prest og diakon.  Det er mellom 5-8 deltakere i gruppa som møtes 10 gonger, 2 timer kvar gong. Vanligvis er det ei samling kvar 14. dag eller kvar 3. veke. Enkelte knyter nye bekjentskap og fortset kontakten etter at gruppa  er avslutta.

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalendar

Kyrkjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  epost: post.voss@kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane.voss@kyrkja.no
Prosten i Hardanger og Voss: 56 52 38 80 / 906 99 533 ah539@kyrkja.no.

18. april 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando