Påmelding konfirmant 2015

Påmelding konfirmant 2015

For å melda deg som konfirmant i Voss, Evanger eller Raundalen sokn klikkar du her. Påmeldinga opnar 4. juni 2014.

Les mer..

Reduserte opningstider i sommar

Publisert dato: 25.06.2014

Grunna ferieavvikling vert det reduserte opningstider på kyrkjekontoret i sommar.

Veke 26 og 27 (23.06-06.07): Måndag - torsdag kl 9-13.
Veke 28 og 29 (07.07-20.07): Måndag, onsdag, torsdag kl 9-13.
Veke 30, 31, 32 og 33 (21.07-15.08): måndag-fredag, kl 9-13.

Ein kan også ta kontakt pr epost: post@voss.kyrkja.no.


Les meir..

Påmelding konfirmant 2015

Publisert dato: 19.05.2014

Påmelding konfirmant 2015
For å melda deg som konfirmant i Voss, Evanger eller Raundalen sokn klikkar du her. Påmeldinga opnar 4. juni 2014.
Les meir..

Strategidokument for Voss sokn

Publisert dato: 04.04.2014

Strategidokument for Voss sokn

Voss sokn har vore med i prosjektet kyrkjelydsutvikling i folkekyrkja, og er denne våren i avsluttande fase. I dette arbeidet har styringsgruppa i samarbeid med Voss sokneråd og staben laga eit strategidokument, som du kan lesa her.

Les meir..

Vossestrand: Festgudsteneste i høve grunnlovsjubiléet

Publisert dato: 26.02.2014

Vossestrand: Festgudsteneste i høve grunnlovsjubiléet

Sundag 2.mars vert det festgudsteneste i Vinje kyrkje.

Sist sundag var den nasjonale oppstartinga av 200årsjubiléet for Grunnlova med markering i alle gudstenester. Sidan det ikkje var gudsteneste på Vossestrand denne sundagen, vil dette verta markert komande sundag, 2.mars, i Vinje kyrkje. Også i 1814 var det slik at om det ikkje var gudsteneste den 23.februar, så skulle ein samlast til ekstraordinær bønedag for land og folk så snart som mogleg.

Les meir..

Grunnlovsjubileet i Vangskyrkja

Publisert dato: 19.02.2014

Grunnlovsjubileet i Vangskyrkja
Komande sundag (23. februar) skal vi markera grunnlovsjubileet i Vangskyrkja. Vi markerer at det er 200 år sidan valet på representantar til Riksforsamlinga.
Les meir..

Ny heimeside

Publisert dato: 07.02.2014

Ny heimeside

Voss Kyrkjelege Fellesråd har utarbeida ei ny heimeside.

Den nye sida har nytt design som me vonar de vil lika. Han har litt annleis meny og navigering enn den gamle, og det er tatt høgde for bruk av nettbrett. 
Me ynskjer å bruke nettsida til å formidle ny og viktig informasjon framover.

Sida er fortsatt under utvikling...

Les meir..

Framleis høge kyrkjetal for Voss

Publisert dato: 10.01.2014

(fjorårs-tal i parentes)

Det var siste året i Voss sokn i alt 136 døypte (112), av desse var 63 jenter, 73 gutar. For Evanger sokn var talet 6 (8), av desse 4 på Bolstadøyri. For Raundalen: dette året 1 (2). Vinje hadde 7 døypte (5), Oppheim 9 (6).

Talet på konfirmantar var for Voss sokn i alt 131 (136), for Evanger sokn 10 (11), Raundalen 0 (0), Vossestrand 22 (11), av desse tilhøyrande Vinje 13, Oppheim: 9.

Det var i Voss sokn siste året 24 brudepar (23), pluss ei forbønshandling. Vinje hadde 4 (2), Oppheim 1 (3), Mjølfjell 1. 

Talet på gravlagde (med seremoni her lokalt) var for Voss sokn 109 (110), av desse 66 kvinner, 43 menn. Evanger sokn hadde 14 (17), av desse Evanger 8, Bolstadøyri 6. Raundalen hadde dette året berre 1 gravferd (6). For Vinje var talet 7 (11), Oppheim 5 (3).

Les meir..
Fleire artiklar

Dagens Bibelord:
Kalender

Kyrkjeverjekontoret: Tlf: 56 52 38 80  Fax: 56 52 38 81  epost: post@voss.kyrkja.no T-dagane (info og påmelding):  epost: t-dagane@voss.kyrkja.no
Prestekontoret: 56 51 96 68 / 56 52 38 80 Prosten i Voss og Hardanger: 56 52 38 80 / 906 99 533 prost@voss.kyrkja.no

22. juli 2014 | Logg inn | Powered by Agrando