Feste av grav
 


Feste av grav

Gravfeste 2018
 

Voss kommune ved kommunestyret har vedteke følgjande satsar for gravfester i 2018:

  1. Festeavgifta for Voss sokn vert sett til kr. 155,- pr. år pr. grav, men det vert ei auke for kvar 10 års periode frå 20 til 60 år etter siste gravlegging.2)
  2. Festeavgifta for Evanger, Vinje og Oppheim sokn vert sett til kr. 155,- pr. år pr. grav, frå 20 til 60 år etter siste gravlegging. For graver over 60 år vert avgifta kr. 310,- pr. år.
  3. Festeavgifta i Jordalen og Raundalen vert sett til kr. 0,-.
  4. Festetida for graver er maksimalt 60 år. Fellesrådet kan innvilge utvida festetid for barnegraver, graver der familien ynskjer å nytta grava om att, eller av andre samfunnsmessige omsyn. Ein ber i såfall om skriftleg søknad. Dersom det vert gjeve løyve til feste utover 60 år, vert festeavgifta dobla (sjå tabell).
  5. Festeavgifta for reservasjon av unytta grav til seinare bruk vert sett til kr. 155,-.
  6. Festeavgifter for urnegraver vert  kr. 70,-  pr. år

 

Når fellesrådet no sender ut tilbod om å få forlenge festetida for graver, så er det gjort i samsvar med vedtak i Voss kommune. Tabell for gravfesteavgift pr år ser då slik ut:

År  Voss sokn  Evanger, Vinje og Oppheim   Jordalen og Raundalen
 0-20 1)  Kr 0 eller Kr 1552)  Kr 0 eller Kr 1552)  Kr 0
 20-30  Kr 195  Kr 155  Kr 0 
 30-40  Kr 260  Kr 155  Kr 0
 40-50  Kr 340  Kr 155  Kr 0
 50-60  Kr 440  Kr 155  Kr 0
 over 60 år  Kr 885  Kr 310  Kr 0

 

  1. Festeavgift for urnegraver vert kr 70,- pr år. Ei urne som blir satt ned i ei kistegrav, vert festa som kistegrav vidare.
  2. Dei fyrste 20 åra er rekna som friperiode. Deretter får ein tilsend krav om festeavgift. Ei grav som går over til festa grav, kan ikkje verta frigrav igjen, sjølv om den vert nytta oppatt. Festeavgifta vert likevel rekna frå tidspunktet for siste gravlegging. Friperioden gjeld kun for gravlagde som har vore busette i kommunen.

 

16. oktober 2019 | Logg inn | Copyright 2019 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando