Voss kyrkjelege fellesråd > Gravferd > Gravferd - kontaktinformasjon
 


Kontaktinformasjon ved gravferd

Voss kyrkjelege fellesråd (kyrkjekontoret og kyrkjeverja):
Besøksadresse: Uttrågata 5 (det nye Kyrkjetunet ved Vangskyrkja)
Post: Pb. 49, 5701 Voss
Telefon: 56 52 38 80   E-post:
post.voss@kyrkja.no

Vinsands gravferdsbyrå:
Adresse: Hestavangen 14, 5700 Voss
Telefon: 56 51 11 94   E-post:
firma@vinsand.no

Voss Kommune (tinghuset):
Telefon: 56 51 94 00   E-post:
postmottak@voss.kommune.no

Sorggruppa:
Dette er ei gruppe for dei som ber på ei sorg, t.d. etter dødsfall. 
Kontaktpersoner er sokneprest Cato Torsvik (97 42 34 59) eller diakon Sigrid D.Mala (47 84 91 34).

28. februar 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Voss kyrkjelege fellesråd Powered by Agrando