Gravferd 


Mange møter kyrkja gjennom gravferdsseremoniar. Her har vi samlet informasjon om gravferd. Vi kan også kontaktes på telefon dersom det er spørsmål.

Under har me samla informasjon om kva ein gjer når nokon går bort, og ein del informasjon om graver og gravplassar.