Kyrkjevalet 2023


Val i kyrkja gjennomførast kvart fjerde år.
I år er det valår og valdag er 11. september.

Nedanfor finn du informasjon om kyrkjevalet, nominasjonslister for sokna våre, førehandsrøysting, digital røysting og vallokaler og tider for valdagen.

Om du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss på kyrkjekontoret på telefon 56 52 38 80 eller e-post post.voss@kyrkja.no.